SPRACHE
UBER UNS / FIRMENPROFIL AktualitätKontaktSeminareGaleriaEinloggen

ECOQUA

Farba akrylowa półmatowa

Półmatowa farba wodorozcieńczalna na bazie żywic polimerowych o podwyższonej odporności na zmywanie i wysokich właściwościach kryjących, doskonałej wydajności, przeznaczona do powierzchni wewnętrznych z możliwością stosowania na zewnątrz (jednak na zewnątrz polecamy MURISIL F farbę typowo zewnętrzną) Jest to produkt dekoracyjno – ochronny, produkowany w najnowszej technologii, wodoodporny i oddychający. Dzięki specjalnie opracowanej formule zawierającej wypełniacze sferyczne oraz starannemu dobraniu najwyższej jakości surowców, spełnia surowe wymagania produktu dla profesjonalistów. Wysoka jakość farby zapewnia maksymalną ochronę ścian oraz trwały kolor odporny na upływ czasu. Po pełnym wyschnięciu i utwardzeniu pozwala tworzyć twardą, spoistą, elastyczną i trwałą powłokę o podwyższonej odporności na brud i plamy. Zastosowanie ECOQUA umożliwia nam łatwe i szybkie odświeżanie odnawianie pomalowanych pomieszczeń bez konieczności usuwania starych warstw farby. Specjalnie opracowany skład farby zapewnia ochronę powierzchni przed trwałym zabrudzeniem i łatwiejsze zmywanie zanieczyszczeń. Jest odporna na czyszczenie, także za pomocą detergentów.


Zastosowanie:

 • gładzie gipsowe
 • ścian wewnętrznych
 • cementowo wapienne
 • płyty kartonowo - gipsowe

w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym, branży spożywczej, magazynach, obiektach służby zdrowia, wszystkich obiektach użyteczności publicznej i oświaty.


Zalety/Właściwości:

 • dobre właściwości kryjące
 • przepuszczalna dla pary wodnej
 • bardzo dobrze poddaje się myciu
 • dobre przyleganie do różnego rodzaju podłoży

Ogólne zasady aplikacji

Daną pracę należy rozpocząć i zakończyć z jednej partii produktu o tym samym numerze seryjnym, ponieważ mogą występować niewielkie różnice w bazie, mające minimalny wpływ na efekt i kolor końcowy. Instrukcja do wykonywania pracy w profesjonalny sposób opiera się na przestrzeganiu podstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa pracy oraz wytycznych ujętych w kartach technicznych, systemu nakładania, dostosowaniu pracy do panujących warunków (tj. temperatury, wilgotności, przeciągów, ect…), a także właściwego przygotowania powierzchni.

Zanim przystąpimy do malowania, bardzo ważna jest ocena stanu technicznego podłoża i przestrzeganie wskazówek dotyczących jego prawidłowego przygotowania. Powierzchnie powinny być: stabilne, suche, dobrze oczyszczone, ubytki odpowiednio wcześniej uzupełnione, jeśli jest taka potrzeba odgrzybione. Obligatoryjnie usuwamy również zapylenie występujące na powierzchni oraz tworzące się z czasem zabrudzenia i zatłuszczenia. Jeśli okaże się, że powierzchnia przeznaczona do malowania nie spełnia wymaganych warunków, należy najpierw mechanicznie usunąć stare warstwy farby, które powinny być dobrze i trwale związane z podłożem oraz wytrzymać przyleganie nowego wykończenia. W przypadku wykonywania pracy na strukturach mineralnych, nigdy wcześniej nie malowanych, należy upewnić się, że są czyste i nie posiadają innych wad (np. nowe tynki malować po ok. 3 - 4 tygodniach sezonowania lub po czasie wskazanym przez producenta danego: tynku, gładzi, szpachli,...etc).

W celu uzyskania równej i jednolitej powierzchni na danej płaszczyźnie, zaleca się, aby praca była wykonywana przez jednego Wykonawcę i przy użyciu tych samych narzędzi oraz krótkiego czasu nakładania /bez przerwy, przy jednej warstwie tak, aby zapewnić ciągle mokre pokrycie całej ściany.

Osiągnięty, zadawalający efekt końcowy w dużej mierze zależy od umiejętności Wykonawcy, zastosowanego narzędzia pracy, a także od ilości nakładanego produktu. Z tego powodu przedstawione tu wydajności, próbki i inne parametry są orientacyjne oraz poglądowe, wyliczone i wykonane na podstawie kilkunastoletniego doświadczenia, a takze badań, przy zachowaniu optymalnych warunków klimatycznych ok. +23°C i wilgotność około 65%, w innych warunkach parametry mogą ulec zmianie. Ze względu na ogromną różnorodność podłoży i warunków panujących podczas aplikacji, konieczne jest sprawdzenie produktu i jego skuteczności poprzez test na konkretnym przypadku i w konkretnych warunkach.

Jeśli jest potrzeba umycia danej powierzchni, czynność tą należy wykonać na całej ścianie, ruchami jednolitymi przy użyciu tych samych narzędzi i płynów. Narzędzia należy natychmiast umyć wodą po skończeniu pracy. ECORSON nie ponosi odpowiedzialności za użycie produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami, również w przypadkach, gdzie jest stosowany poza naszą kontrolą.

Ekologia: nie zawiera ołowiu, chromu, rtęci. Produkt nie wymaga żadnych oznaczeń o toksyczności lub szkodliwości dla zdrowia zgodnie z klasyfikacją i normami CE

PRODUKT JEST ZGODNY Z POLSKIMI I EUROPEJSKIMI NORMAMI: PN-EN 13300:2002

ISO 9001:2009 PN-EN Certyfikat nr: 1323/02/2014/J/C

 1. Farbpalette
  • ECORSON AP OFF WHITE
RechnerZertifikatZURÜCK

TECHNISCHE DATEN:

Trockenzeit:
Anzahl Schichten: 2
Farben:
Verpackung: 1L/ 3L/ 5L/ 14L
Lagerung:
Adwendungs temperatur:
Ergiebigkeit:
Gebrauch:
Basis: bianco/pastello
Auftragen:
Verdünnung:
Abriebklasse:
Zolltarifcode: 32091000
Verbrauch:

facebook