JĘZYK / LANGUAGE / ЯЗЫК
O firmieAktualnościKontaktSzkoleniaGaleriaPORADNIKZaloguj

ANTYGRAFFITI


ANTYGRAFFITI jest produktem ochronnym, wodorozcieńczalnym, oddychającym, przeznaczonym do ochrony powierzchni mineralnych. Tworzy barierę na powierzchni, która chroni podłoże, redukując absorpcję wody i zabrudzeń, nie zmniejsza paroprzepuszczalności podłoża i ułatwia usuwanie niepożądanych napisów, podczas czyszczenia gorącą wodą. ANTYGRAFFITI jest usuwalny, dlatego po zmyciu napisów graffiti, należy koniecznie powtórzyć nanoszenie warstwy ochronnej

Przykłady zastosowania

 • podłoża kamienne, ceglane, marmurowe, granitowe, podłoża mineralne uprzednio pokryte farbą, o ile są zwarte i dobrze związane z podłożem, w odpowiednim stopniu tak aby następnie wytrzymały zmywanie,
 • w przypadku nanoszenia na farby wodne odporne na zmywanie, wymalowanie ochronne nieznacznie wzmocni odcień koloru farby,
 • nie nanosić na farby oddychające i na bazie wapna.

Podłoża kamienne, ceglane, marmurowe i granitowe

 • powierzchnie powinny być wyczyszczone i zwarte,
 • w przypadku podłoży niezwartych, należy wzmocnić powierzchnie używając odpowiednich produktów, które powinny być dobrane w zależności od typu materiału i jego stanu,
 • w przypadku brudu, ubytków itp. czyścić za pomocą myjki ciśnieniowej, piaskowania, mikro piaskowania lub czyszczenia chemicznego. Zaleca się przeprowadzenie próby w celu wybrania najwydajniejszej metody czyszczenia,
 • w razie występowania graffiti usunąć je za pomocą GRAFFITI CLEANER według sposobu podanego w odpowiedniej karcie technicznej. Usuwanie graffiti zależy w dużej mierze od porowatości, czyszczenie podłoży gładkich takich jak marmur i granity przychodzi łatwo podczas gdy czyszczenie powierzchni porowatych może być utrudnione,
 • na podłoże suche przeprowadzić nanoszenie produktu.

Podłoża uprzednio malowane

 • należy upewnić się czy farba jest dobrze związana z podłożem i czy jest odporna na ew. zmywanie myjką ciśnieniową,
 • wyczyścić odpowiednio z pyłu i brudu,
 • na wyschnięte podłoże nanosić produkt,
 • powierzchnie uprzednio pokryte farbami o słabej odporności na zmywanie jak farby oddychające lub produkty na bazie wapna, nie mogą być pokrywane ANTYGRAFFITI, ponieważ ewentualne zmywanie graffiti przyniesie także usunięcie warstwy farby.
  System ANTYGRAFFITI otrzymuje się po pełnym wyschnięciu produktu (tj. upływie 4 godzin w temp. 20oC) i spełnia swoje zadanie przez przynajmniej 3 lata jeżeli nie zostanie usunięty,
 • podłoże ochraniane przez system ANTYGRAFFITI gdy zostanie zabazgrane, może być wyczyszczone myjką z gorącą wodą o temperaturze 80°C lub za pomocą generatora pary wodnej do czyszczenia powierzchni wewnętrznych,
 • w przypadku powierzchni uprzednio malowanych, zabazgranych graffiti, usuwanie tych napisów za pomocą zmywaczy rozpuszczalnikowych może przynieść usunięcie także warstwy farby, dlatego zaleca się zamalować napisy nową warstwą farby i po wyschnięciu nanieść warstwę ANTYGRAFFITI,
 • powierzchne uprzednio pokryte ANTYGRAFFITI i wyczyszczone, należy pokryć nową warstwą produktu aby zachowały one swe właściwości zabezpieczające.

Ogólne zasady aplikacji

Daną pracę należy rozpocząć i zakończyć z jednej partii produktu o tym samym numerze seryjnym, ponieważ mogą występować niewielkie różnice w bazie, mające minimalny wpływ na efekt i kolor końcowy. Instrukcja do wykonywania pracy w profesjonalny sposób opiera się na przestrzeganiu podstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa pracy oraz wytycznych ujętych w kartach technicznych, systemu nakładania, dostosowaniu pracy do panujących warunków (tj. temperatury, wilgotności, przeciągów etc.), a także właściwego przygotowania powierzchni.

Zanim przystąpimy do malowania, bardzo ważna jest ocena stanu technicznego podłoża i przestrzeganie wskazówek dotyczących jego prawidłowego przygotowania. Powierzchnie powinny być: stabilne, suche, dobrze oczyszczone, ubytki odpowiednio wcześniej uzupełnione, jeśli jest taka potrzeba odgrzybione. Obligatoryjnie usuwamy również zapylenie występujące na powierzchni oraz tworzące się z czasem zabrudzenia i zatłuszczenia. Jeśli okaże się, że powierzchnia przeznaczona do malowania nie spełnia wymaganych warunków, należy najpierw mechanicznie usunąć stare warstwy farby, które powinny być dobrze i trwale związane z podłożem oraz wytrzymać przyleganie nowego wykończenia. W przypadku wykonywania pracy na strukturach mineralnych, nigdy wcześniej nie malowanych, należy upewnić się, że są czyste i nie posiadają innych wad (np. nowe tynki malować po ok. 3 - 4 tygodniach sezonowania lub po czasie wskazanym przez producenta danego: tynku, gładzi, szpachli etc.).

W celu uzyskania równej i jednolitej powierzchni na danej płaszczyźnie, zaleca się, aby praca była wykonywana przez jednego Wykonawcę i przy użyciu tych samych narzędzi oraz krótkiego czasu nakładania bez przerwy, przy jednej warstwie tak, aby zapewnić ciągle mokre pokrycie całej ściany.

Osiągnięty, zadawalający efekt końcowy w dużej mierze zależy od umiejętności Wykonawcy, zastosowanego narzędzia pracy, a także od ilości nakładanego produktu. Z tego powodu przedstawione tu wydajności, próbki i inne parametry są orientacyjne oraz poglądowe, wyliczone i wykonane na podstawie kilkunastoletniego doświadczenia, a takze badań, przy zachowaniu optymalnych warunków klimatycznych ok. +23°C i wilgotność około 65%, w innych warunkach parametry mogą ulec zmianie. Ze względu na ogromną różnorodność podłoży i warunków panujących podczas aplikacji, konieczne jest sprawdzenie produktu i jego skuteczności poprzez test na konkretnym przypadku i w konkretnych warunkach.

Jeśli jest potrzeba umycia danej powierzchni, czynność tą należy wykonać na całej ścianie, ruchami jednolitymi przy użyciu tych samych narzędzi i płynów. Narzędzia należy natychmiast umyć wodą po skończeniu pracy. ECORSON nie ponosi odpowiedzialności za użycie produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami, również w przypadkach, gdzie jest stosowany poza naszą kontrolą.

KalkulatorKarta technicznaWRÓĆ

DANE TECHNICZNE:

Czas schnięcia: w ciągu 2 godzin w temperaturze 25oC i wilgotności względnej 65%, świeżo pokryte powierzchnie powinny być chronione przed deszczem przez przynajmniej 12 godzin
Ilość warstw:
Kolory: produkt niebarwiony
Opakowania: 15L
Przechowywanie: +5oC - +30oC
Temp. nanoszenia: +10oC - +30oC
Wydajność: 6-8m2/l na warstwę na podłożu gładkim o średniej chłonności
Zastosowanie: wewnętrzno-zewnętrzne
Nakładanie: pędzel, wałek, natrysk w niskim ciśnieniu
Rozcieńczanie: got. do użycia
Kod taryfy celnej: 32091000
Zużycie: 0,125-0,166 l/m2 na warstwę na podłożu gładkim o średniej chłonności

facebook