JĘZYK / LANGUAGE / ЯЗЫК
O firmieAktualnościKontaktSzkoleniaGaleriaPORADNIKZaloguj

MFA CLASSIC

Grunt akrylowy w koncentracie, ogólnego zastosowania

Najnowszej generacji, bezbarwny grunt akrylowy w koncentracie, przeznaczony do powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. MFA Classic wzmacnia podłoże, poprawia przyczepność, zapobiega nadmiernej chłonności powierzchni, dzięki czemu zwiększa wydajność i ułatwia nanoszenie kolejnych warstw farb oraz tynków.

Przykłady zastosowania
MFA Classic może być stosowany jako produkt wewnętrzno-zewnętrzny, ze względu na wysoką jakość i uniwersalność, możemy go stosować na

  • wszystkie powierzchnie mineralne,
  • tynki cementowo-wapienne,
  • beton, fibrocement,
  • gładzie gipsowe i szpachlowe,
  • płyty kartonowo-gipsowe, wylewki etc.

Polecamy zarówno na podłożach nowych jak i w fazie konserwacji.

Właściwości/Zalety 

  • zwiększa przyczepność, wzmacnia podłoże przez co ułatwia nakładanie kolejnych produktów,
  • kompatybilny ze wszystkimi rodzajami farb wodnych zewnętrznych i wewnętrznych,
  • dobrze przylega do różnego rodzaju podłoży,
  • wyrównuje chłonność podłoży mineralnych.

Ogólne zasady aplikacji

Daną pracę należy rozpocząć i zakończyć z jednej partii produktu o tym samym numerze seryjnym, ponieważ mogą występować niewielkie różnice w bazie, mające minimalny wpływ na efekt i kolor końcowy. Instrukcja do wykonywania pracy w profesjonalny sposób opiera się na przestrzeganiu podstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa pracy oraz wytycznych ujętych w kartach technicznych, systemu nakładania, dostosowaniu pracy do panujących warunków (tj. temperatury, wilgotności, przeciągów etc.), a także właściwego przygotowania powierzchni.

Zanim przystąpimy do malowania, bardzo ważna jest ocena stanu technicznego podłoża i przestrzeganie wskazówek dotyczących jego prawidłowego przygotowania. Powierzchnie powinny być: stabilne, suche, dobrze oczyszczone, ubytki odpowiednio wcześniej uzupełnione, jeśli jest taka potrzeba odgrzybione. Obligatoryjnie usuwamy również zapylenie występujące na powierzchni oraz tworzące się z czasem zabrudzenia i zatłuszczenia. Jeśli okaże się, że powierzchnia przeznaczona do malowania nie spełnia wymaganych warunków, należy najpierw mechanicznie usunąć stare warstwy farby, które powinny być dobrze i trwale związane z podłożem oraz wytrzymać przyleganie nowego wykończenia. W przypadku wykonywania pracy na strukturach mineralnych, nigdy wcześniej nie malowanych, należy upewnić się, że są czyste i nie posiadają innych wad (np. nowe tynki malować po ok. 3 - 4 tygodniach sezonowania lub po czasie wskazanym przez producenta danego: tynku, gładzi, szpachli etc.).

W celu uzyskania równej i jednolitej powierzchni na danej płaszczyźnie, zaleca się, aby praca była wykonywana przez jednego Wykonawcę i przy użyciu tych samych narzędzi oraz krótkiego czasu nakładania (bez przerwy), przy jednej warstwie tak, aby zapewnić ciągle mokre pokrycie całej ściany.

Osiągnięty, zadawalający efekt końcowy w dużej mierze zależy od umiejętności Wykonawcy, zastosowanego narzędzia pracy, a także od ilości nakładanego produktu. Z tego powodu przedstawione tu wydajności, próbki i inne parametry są orientacyjne oraz poglądowe, wyliczone i wykonane na podstawie kilkunastoletniego doświadczenia, a także badań, przy zachowaniu optymalnych warunków klimatycznych ok. +23°C i wilgotność około 65%, w innych warunkach parametry mogą ulec zmianie. Ze względu na ogromną różnorodność podłoży i warunków panujących podczas aplikacji, konieczne jest sprawdzenie produktu i jego skuteczności poprzez test na konkretnym przypadku i w konkretnych warunkach.

Jeśli jest potrzeba umycia danej powierzchni, czynność tą należy wykonać na całej ścianie, ruchami jednolitymi przy użyciu tych samych narzędzi i płynów. Narzędzia należy natychmiast umyć wodą po skończeniu pracy. ECORSON nie ponosi odpowiedzialności za użycie produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami, również w przypadkach, gdzie jest stosowany poza naszą kontrolą.

Film instruktaż.KalkulatorAtest PZHKarta charakter.Karta technicznaWRÓĆ

DANE TECHNICZNE:

Czas schnięcia: 4-6h
Ilość warstw: 1
Kolory: bezbarwny, produkt niebarwiony
Opakowania: 1L/ 5L/ 20L
Przechowywanie: +5oC - +30oC
Temp. nanoszenia: +10oC - +30oC
Wydajność: 1:3: 30m2/l
1:4: 40m2/l
Zastosowanie: wewnętrzno-zewnętrzne
Nakładanie: szczotka (ławkowiec), pędzel, natryskowo
Rozcieńczanie: pod farby: 4l wody na 1l produktu
pod tynki: 3l wody na 1l produktu
Kod taryfy celnej: 32091000
Zużycie: 1:3: 0,03 l/m2
1:4: 0,025l/m2

SYSTEMY NANOSZENIA:

facebook