JĘZYK / LANGUAGE / ЯЗЫК
O firmieAktualnościKontaktSzkoleniaGaleriaPORADNIKZaloguj

MFA PLUS

Grunt głęboko penetrujący

Niezwykle skuteczny, wyprodukowany w nowej technologii, bardzo głęboko penetrujący, wewnętrzno-zewnętrzny grunt wzmacniający i stabilizujący podłoże. Oparty na drobnocząsteczkowej, akrylowej dyspersji wodnej. Formuła ta pozwala na odpowiednią penetrację struktury tynku, nawet do 10mm. Działanie takie ma na celu wzmocnienie słabych powierzchni ścian. MFA Plus chroni także przed wilgocią, zwiększa przyczepność kolejnych produktów stosowanych na podłożach, gwarantując dobre przyleganie oraz poprawia ich wydajność.

Przyklady zastosowania

Produkt przeznaczony do stosowania wewnętrzno-zewnętrznego. Do murów, wszystkich powierzchni ścian i fundamentów. Ze względu na wysoką jakość i uniwersalność, możemy go stosować na

 • wszystkie powierzchnie mineralne,
 • tynki cementowo-wapienne,
 • beton, fibrocement,
 • gładzie gipsowe i szpachlowe, 
 • płyty kartonowo-gipsowe, wylewkietc.
 • nie zaleca się stosować na mocno porowate powierzchnie

Polecamy zarówno na podłożach nowych jak i w fazie konserwacji.

Właściwości/Zalety

 • kompatybilny ze wszystkimi rodzajami farb wodnych zewnętrznych i wewnętrznych zwiększa przyczepność kolejnych produktów stosowanych na powierzchni,
 • stanowi cenny podkład pod farby, tynki, beton, płyty kart/gips ,
 • głęboko wnika w podłoże – nawet do 10mm w głąb,
 • wzmacnia podłoże, poprawia wydajność produktów,
 • wyrównuje chłonność podłoży mineralnych,
 • zewnętrzno-wewnętrzny,
 • chroni przed wilgocią.

Ogólne zasady aplikacji

Daną pracę należy rozpocząć i zakończyć z jednej partii produktu o tym samym numerze seryjnym, ponieważ mogą występować niewielkie różnice w bazie, mające minimalny wpływ na efekt i kolor końcowy. Instrukcja do wykonywania pracy w profesjonalny sposób opiera się na przestrzeganiu podstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa pracy oraz wytycznych ujętych w kartach technicznych, systemu nakładania, dostosowaniu pracy do panujących warunków (tj. temperatury, wilgotności, przeciągów etc.), a także właściwego przygotowania powierzchni.

Zanim przystąpimy do malowania, bardzo ważna jest ocena stanu technicznego podłoża i przestrzeganie wskazówek dotyczących jego prawidłowego przygotowania. Powierzchnie powinny być: stabilne, suche, dobrze oczyszczone, ubytki odpowiednio wcześniej uzupełnione, jeśli jest taka potrzeba odgrzybione. Obligatoryjnie usuwamy również zapylenie występujące na powierzchni oraz tworzące się z czasem zabrudzenia i zatłuszczenia. Jeśli okaże się, że powierzchnia przeznaczona do malowania nie spełnia wymaganych warunków, należy najpierw mechanicznie usunąć stare warstwy farby, które powinny być dobrze i trwale związane z podłożem oraz wytrzymać przyleganie nowego wykończenia. W przypadku wykonywania pracy na strukturach mineralnych, nigdy wcześniej nie malowanych, należy upewnić się, że są czyste i nie posiadają innych wad (np. nowe tynki malować po ok. 3 - 4 tygodniach sezonowania lub po czasie wskazanym przez producenta danego: tynku, gładzi, szpachli etc.).

W celu uzyskania równej i jednolitej powierzchni na danej płaszczyźnie, zaleca się, aby praca była wykonywana przez jednego Wykonawcę i przy użyciu tych samych narzędzi oraz krótkiego czasu nakładania (bez przerwy), przy jednej warstwie tak, aby zapewnić ciągle mokre pokrycie całej ściany.

Osiągnięty, zadawalający efekt końcowy w dużej mierze zależy od umiejętności Wykonawcy, zastosowanego narzędzia pracy, a także od ilości nakładanego produktu. Z tego powodu przedstawione tu wydajności, próbki i inne parametry są orientacyjne oraz poglądowe, wyliczone i wykonane na podstawie kilkunastoletniego doświadczenia, a także badań, przy zachowaniu optymalnych warunków klimatycznych ok. +23°C i wilgotność około 65%, w innych warunkach parametry mogą ulec zmianie. Ze względu na ogromną różnorodność podłoży i warunków panujących podczas aplikacji, konieczne jest sprawdzenie produktu i jego skuteczności poprzez test na konkretnym przypadku i w konkretnych warunkach.

Jeśli jest potrzeba umycia danej powierzchni, czynność tą należy wykonać na całej ścianie, ruchami jednolitymi przy użyciu tych samych narzędzi i płynów. Narzędzia należy natychmiast umyć wodą po skończeniu pracy. ECORSON nie ponosi odpowiedzialności za użycie produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami, również w przypadkach, gdzie jest stosowany poza naszą kontrolą.

Film instruktaż.KalkulatorAtest PZHKarta charakter.Karta technicznaWRÓĆ

DANE TECHNICZNE:

Czas schnięcia: następna warstwa po 7-8h
Ilość warstw: 2
Kolory: bezbarwny, produkt niebarwiony
Opakowania: 1L/ 5L/ 20L
Przechowywanie: +5oC - +30oC
Temp. nanoszenia: +10oC - +30oC
Wydajność: 10 - 30 m2 /l w zależności od rozcieńczenia
Zastosowanie: wewnętrzno-zewnętrzne
Nakładanie: szczotka (ławkowiec), pędzel, natryskowo
Rozcieńczanie: 1l - 3l wody na 1l produktu (w zależności od stanu podłoża)
Kod taryfy celnej: 32091000
Zużycie: 0,03-0,1 l/m2 w zależności od rozcieńczenia

facebook