JĘZYK / LANGUAGE / ЯЗЫК
O NÁSZprávyKontaktŠkoleníGalerieNavádětPřihlásit se

FORTUNA NÁTĚR


Umožňuje vytvořit hedvábně matový nátěr a získat optimální výsledek na plochách bez světelných odrazů a beze stop válečku. Je dobrým řešením ve velkých prostorách, optimálně vyrovnává a sjednocuje celý povrch, kde může světlo zvýrazňovat drobné nerovnosti zdí i stropů. Je určena pro použití v interiéru, umožňuje zachovat krásnou, hladkou plochu. Použití barvy Fortuna umožňuje rychlou obnovu a rekonstrukci prostor bez nutnosti odstraňování předchozích, stabilních vrstev barvy, což dodatečně ovlivňuje snížení nákladů na rekonstrukci. Díky použití vhodného vzorce spojování surovin v bílé barvě nám dává možnost provádět místní opravy na plochách během procesu natírání. Fortuna je vodou ředitelná barva na bázi modifikované disperze PVA (polyvinylacetát) s dobrou odolností proti smývání a dobrými krycími vlastnostmi a vydatností.

Příklady použití
Bytové a průmyslové stavebnictví, objekty veřejné, kulturní, zdravotnické a všude tam, kde chceme opticky vyrovnat povrch např. při nátěru velkých ploch zdí a stropů bez zanechání stop po válečku. Umožňuje vícevrstvé nátěry na takové povrchy jako například: strojně nanášené omítky, cemento-vápenné omítky, sádru, sádrokartonové panely, beton atd.

Vlastnosti/Výhody

  • nezanechává stopy po válečku ani šmouhy,
  • opticky vyrovnává povrch,
  • při malování necáká,
  • dobré krycí vlastnosti,
  • propouští páru,
  • antireflexní,
  • snadno se používá,
  • pružná.

Barvy/Výběr/Pravidla

Při výběru barvy daného výrobku pro konkrétní prostor je nutné brát v potaz řadu skutečností, které mají vliv na to, jak bude přijímána, na zachování estetiky, a především vliv na naši náladu. Vzorníky a katalogy dostupné na trhu jsou pouze náhledovým dokumentem. Často je to jen fotografie barvy na papíře jedné kvality (lesklým nebo matovým) a nemají nic společného se skutečným vnímáním barvy po natření. ECORSON vytváří pro vlastní potřebu originální barevné a strukturální vzorky jednotlivých výrobků tak, aby je věrně zobrazil a usnadnil tak výběr. Přesto je ale nutné mít na vědomí, že malé, hotové barvy nebo struktury ve vzornících se mohou v konkrétním prostoru lehce opticky odlišovat. Proto v případě, kdy to nedokážeme vycítit, doporučujeme provést větší zkoušku nebo najmout projektanta či realizátora, aby pro nás vytvořili individuální a nejsprávnější výběr. Nesmíme zapomenout, že barva na malém vzorku (i originálním) může ve skutečnosti vypadat jinak na velké ploše, což ovlivňuje mnoho aspektů např.: jiné barvy - často převažující v místnosti (např. barevný nádech skel v oknech, podlaha, nábytek atd.), nasvícení, denní doba, světová strana, druh umělého osvětlení (teplé nebo studené, soustředěné nebo rozptýlené) a jeho rozmístění. Stejné ovlivňování dojmu máme při výběru barev a malování v exteriéru, kde na nás působí ještě další vlivy a blízkost přírody. Toto vše dodává zdem barvy, tóny a odstíny (a naopak), navzájem se prolíná, vytváří barevné koláže, velmi často úžasné a je velice důležité při výběru barvy než přikročíme ke konečnému rozhodnutí. Největší vliv na to, jak vidíme danou barvu, má světlo. Doporučujeme rovněž nepoužívat 2 různé barvy nebo výrobky v rozích. Barva by měla být ohraničena pevným rozhraním. Přejeme úspěšnou zábavu s barvami a strukturami, které mohou v našem interiéru skutečně změnit velice mnoho např. opticky: zvětšit, zmenšit, přiblížit, oddálit, ohřát, dodat útulnost nebo ochladit či přidat svěžest. Barvou a strukturou můžeme vyvolat očekávanou náladu, ovlivnit rozpoložení. Tato činnost je naší vášní a proto toužíme se s vámi o ni podělit. Tým ECORSON.

Všeobecná pravidla nanášení

Danou práci je nutné začít i dokončit z jedné šarže výrobku se stejným výrobním číslem, protože se mohou vyskytovat nepatrné rozdíly v základu, které lehce ovlivňují efekt i konečnou barvu. Návod pro provádění práce profesionálním způsobem je založen na dodržování základních pravidel hygieny a bezpečnosti práce a pokynech uvedených v technických listech, systému nanášení, přizpůsobení práce aktuálním podmínkám (teplotě, vlhkosti, průvanu atd.) a také správné přípravě podkladu.

Než zahájíme malování, velice důležité je ohodnocení technického stavu podkladu a dodržení pokynů pro jeho správnou přípravu. Povrchy musí být: pevné, suché, dobře očištěné, prohlubně předem zarovnané, a pokud je to nutné, zbaveny plísně. Povinně odstraňujeme také prach, usazující se na povrchu a vytvářející postupem času špinavé a mastné skvrny. Pokud se ukáže, že povrch určený pro malování nesplňuje požadované podmínky, je nutné nejdříve mechanicky odstranit staré vrstvy barvy, které musí být jinak dobře a pevně spojeny s podkladem a vydržet nanesení nové povrchové vrstvy. V případě provádění práce na minerálních strukturách, nikdy dříve nenatíraných, je nutné se ujistit, že jsou čisté a nevyskytují se u nich jiné závady (např. Nové omítky natíráme po cca 3 - 4 týdnech ustálení nebo po době uvedené výrobcem dané: omítky, sádry, tmelu atd).

Pro získání rovného a jednolitého povrchu na dané ploše doporučujeme, aby nátěr prováděl jeden člověk s pomocí jedněch nástrojů najednou (bez přerušení), pro jednu vrstvu tak, aby bylo zajištěno kontinuální mokré pokrytí celé zdi.

Dosažený, uspokojující konečný efekt ve velké míře záleží na schopnostech realizátora, použitém pracovním nástroji, a také na množství nanášeného výrobku. Z tohoto důvodu jsou zde uvedené vydatnosti, vzorky a jiné parametry orientační a náhledové, spočítané a provedené na základě mnohaletých zkušeností a také výzkumu, při zachování optimálních atmosférických podmínek cca +23°C a vlhkosti cca 65%, v jiných podmínkách se mohou parametry změnit. S ohledem na obrovskou různorodost podkladů a podmínek panujících během nanášení, je nutné ověření výrobku a jeho účinnosti provedením testu na konkrétním případu v konkrétních podmínkách.

Pokud je nutné daný povrch umýt, provádějte tento úkon na celé ploše, táhlými pohyby s pomocí stejných nástrojů a tekutin. Nástroje je po skončení práce nutné okamžitě umýt vodou. ECORSON nenese odpovědnost za použití výrobku v rozporu s jeho určením nebo pravidly, a také v případech, kdy je používán mimo naši kontrolu.

KalkulačkaZPĚT

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Systém: MFA Classic / Fortuna
Doba schnutí: MFA Classic: 4-6h
Fortuna: następna warstwa po 4-6h / powierzchnia sucha użytkowo po 24h / pełna odporność po 28 dniach
Počet vrstev: 3
Barvy: wg wzornika Ecorson AP (AP OF WHITE, AP PASTELLO)
Balení: MFA Classic: 1L/ 5L/ 20L
Fortuna: 1L/ 3L/ 5L/ 14L
Skladování: +5oC - +25oC
Teplota při aplikaci: +10oC - +25oC
Spotřeba: MFA Classic: 40m2/L
Fortuna: 12-14m2/L (na warstwę)
Použití: wewnętrzne
Báze: bianco/pastello
Aplikace: MFA Classic: szczotka (ławkowiec), wałek dla podłoży słabych
Fortuna: wałek / szczotka (ławkowiec) / pędzel / natryskowo
Ředění: MFA Classic:
4L wody do 1L gruntu
Fortuna:
I warstwa max. 10%
II warstwa got. do użycia

VÝROBKY SYSTÉMU:

błąd w pytaniu