JĘZYK / LANGUAGE / ЯЗЫК
O NÁSZprávyKontaktŠkoleníGalerieNavádětPřihlásit se

ANTIGRAFFITTI


ANTIGRAFFITI je ochranný výrobek, ředitelný vodou, prodyšný, určený na ochranu minerálních povrchů. Vytváří na povrchu bariéru, která chrání podklad, snižuje absorpci vody a nečistot, nesnižuje paropropustnost podkladu a usnadňuje odstraňování nevítaných nápisů při čištění horkou vodou. ANTYGRAFFITI je odstranitelný, proto je po umytí nápisů graffiti nutné bezpodmínečně opakovat nátěr ochranné vrstvy

Příklady použití

 • kamenné, cihlové, mramorové, žulové podklady, minerální podklady předtím pokryté barvou, pokud jsou kompaktní a dobře spojené s podkladem natolik, aby poté odolaly smývání,
 • v případě nanášení na vodní barvy odolné proti smývání, ochranný nátěr lehce posílí barevný odstín nátěru,
 • nenanášejte na prodyšné nátěry a nátěry na bázi vápna.

Kamenné, cihlové, mramorové a žulové podklady

 • povrch musí být vyčištěn a kompaktní,
 • v případě podkladů, které nejsou kompaktní, je nutné zesílit povrch vhodným výrobkem, který je třeba zvolit podle typu materiálu a jeho stavu,
 • v případě špíny, úbytků atd. čistěte tlakovou vodou, pískováním, mikropískováním nebo chemickým čištěním. Doporučujeme provést zkoušku za účelem zvolení nejúčinnější metody čištění,
 • v případě výskytu graffiti ho odstraňujeme s přípravkem GRAFFITI CLEANER způsobem, uvedeným v příslušném technickém listu. Odstraňování graffiti závisí ve velké míře na pórovitosti, čištění hladkých podkladů jako jsou například mramor nebo žula je snadné, zatímco čištění pórovitých povrchů může být ztíženo,
 • na suchý podklad nanášíme výrobek.

Dříve natírané podklady

 • je nutné se ujistit, zda je nátěr dobře spojený v podkladem a jestli je odolný vůči příp. omývání tlakovou vodou,
 • vyčistěte odpovídajícím způsobem od prachu a nečistot,
 • na suchý povrch naneste výrobek,
 • dříve natřené plochy se slabou odolností vůči smývání jako jsou například prodyšné barvy nebo výrobky na bázi vápna nelze natírat prostředkem ANTYGRAFFITI, protože případné smývání graffiti způsobí rovněž odstranění vrstvy nátěru.
  Systém ANTYGRAFFITI získáváme po úplném zaschnutí výrobku (po uplynutí 4 hodin v teplotě 20oC) a plní svoji úlohu po dobu nejméně 3 let, pokud není odstraněn,
 • podklad chráněný systémem ANTYGRAFFITI, když je začmárán,může být vyčištěn horkou tlakovou vodou o teplotě 80°C nebo s pomocí generátoru vodní páry pro čištění ploch v interiéru,
 • v případě dříve natíraných ploch, počmáraných graffiti, může odstraňování těchto čmáranic čistícími prostředky s rozpouštědly způsobit rovněž odstranění vrstvy nátěru, proto doporučujeme zatřít nápisy novou vrstvou barvy a po vyschnutí nanést vrstvu ANTYGRAFFITI,
 • povrchy dříve natřené prostředkem ANTYGRAFFITI a vyčištěné, musí být natřeny novou vrstvou výrobku, aby si uchovaly své ochranné vlastnosti.

Všeobecná pravidla nanášení

Danou práci je nutné začít i dokončit z jedné šarže výrobku se stejným výrobním číslem, protože se mohou vyskytovat nepatrné rozdíly v základu, které lehce ovlivňují efekt i konečnou barvu. Návod pro provádění práce profesionálním způsobem je založen na dodržování základních pravidel hygieny a bezpečnosti práce a pokynech uvedených v technických listech, systému nanášení, přizpůsobení práce aktuálním podmínkám (teplotě, vlhkosti, průvanu atd.) a také správné přípravě podkladu.

Než zahájíme malování, velice důležité je ohodnocení technického stavu podkladu a dodržení pokynů pro jeho správnou přípravu. Povrchy musí být: pevné, suché, dobře očištěné, prohlubně předem zarovnané, a pokud je to nutné, zbaveny plísně. Povinně odstraňujeme také prach, usazující se na povrchu a vytvářející postupem času špinavé a mastné skvrny. Pokud se ukáže, že povrch určený pro malování nesplňuje požadované podmínky, je nutné nejdříve mechanicky odstranit staré vrstvy barvy, které musí být jinak dobře a pevně spojeny s podkladem a vydržet nanesení nové povrchové vrstvy. V případě provádění práce na minerálních strukturách, nikdy dříve nenatíraných, je nutné se ujistit, že jsou čisté a nevyskytují se u nich jiné závady (např. nové omítky natíráme po cca 3 - 4 týdnech ustálení nebo po době uvedené výrobcem dané: omítky, sádry, tmelu atd.).

Pro získání rovného a jednolitého povrchu na dané ploše doporučujeme, aby nátěr prováděl jeden člověk s pomocí jedněch nástrojů najednou bez přerušení, pro jednu vrstvu tak, aby bylo zajištěno kontinuální mokré pokrytí celé zdi.

Dosažený, uspokojující konečný efekt ve velké míře záleží na schopnostech realizátora, použitém pracovním nástroji, a také na množství nanášeného výrobku. Z tohoto důvodu jsou zde uvedené vydatnosti, vzorky a jiné parametry orientační a náhledové, spočítané a provedené na základě mnohaletých zkušeností a také výzkumu, při zachování optimálních atmosférických podmínek cca +23°C a vlhkosti cca 65%, v jiných podmínkách se mohou parametry změnit. S ohledem na obrovskou různorodost podkladů a podmínek panujících během nanášení, je nutné ověření výrobku a jeho účinnosti provedením testu na konkrétním případu v konkrétních podmínkách.

Pokud je nutné daný povrch umýt, provádějte tento úkon na celé ploše, táhlými pohyby s pomocí stejných nástrojů a tekutin. Nástroje je po skončení práce nutné okamžitě umýt vodou. ECORSON nenese odpovědnost za použití výrobku v rozporu s jeho určením nebo pravidly, a také v případech, kdy je používán mimo naši kontrolu.

KalkulačkaHygienické atestyZPĚT

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Doba schnutí: během 2 hodin při 25 ° C a 65% relativní vlhkosti by čerstvě zakryté plochy měly být chráněny před deštěm po dobu nejméně 12 hodin
Počet vrstev: 2, jakákoli vrstva by měla být aplikována do 20 minut po aplikaci první
Barvy: bezbarvý produkt
Balení: 15L
Skladování: +5oC - +30oC
Teplota při aplikaci: +10oC - +30oC
Spotřeba: 6-8m2/l na vrstvu, na středním substrátu se středním nasákavostí
Použití: v interiéru i v exteriéru
Aplikace: štětec, váleček, nízkotlaké stříkání
Ředění: připraveno k použití
Kód celního sazebníku: 32091000
Zużycie: 0,125-0,166 l/m2 na vrstvu, na středním substrátu se středním nasákavostí

błąd w pytaniu