JĘZYK / LANGUAGE / ЯЗЫК
O NÁSZprávyKontaktŠkoleníGalerieNavádětPřihlásit se

ELASTOREN - Pružný, tekutý nátěr zabezpečující proti UV záření a průsakům


Pružný nátěr ve vodní disperzi, určený např. pro utěsňování a zabezpečování různých struktur: střech, stropů, fasád atd. Po zaschnutí vytváří vrstvu nepropouštějící vodu. Je to tekutý materiál, umožňující získat profesionální ochranný a impregnační povlak, díky tomu je eliminován problém spojů, vznikajících např. při použití prefabrikovaných fólií. Neobvykle praktický při použití, protože je schopen přizpůsobit se každému druhu podkladu a dokonale utěsňuje různé povrchy zvláště komplikovaných tvarů. Nátěr je pružný, dokonale těsnící i pro venkovní podklady všeho druhu. Výrobek si zachovává své vlastnosti po dlouhou dobu dokonce i v teplotách nižších než 0°C. Doporučujeme na základy, střechy, eternit, a také všude tam, kde existuje možnost prosakování vody a vlhka. Slouží jako pojidlo zabezpečující a ochraňující různorodý materiál. S úspěchem nahrazuje asfaltové výrobky, protože nepodléhá změnám pružnosti ani při změnách teploty. Do savého podkladu vniká bez námahy i do těch nejmenších škvír a účinně je zabezpečuje.

Příklady použití

 • jiné pružné střešní krytiny,
 • asfaltové střešní krytiny,
 • střechy a povlaky z pěny PUR,
 • stropy
 • izolace
 • eternit.

Díky své výjimečné přilnavosti na různorodé materiály používáme pro dodání nepropustnosti a ochrany střechám z vláknitého betonu, betonovým strukturám, asfaltovým materiálům nebo suterénům. Slouží jako pojidlo mezi dvěma materiály, kolem např. krbů jako náhrada klempířských prací. 

Výrobek je připraven k použití. Pro získání nejlepšího výsledku doporučujeme správně připravit podklad, očistit ho od všech nečistot, hub, plísní, sypkých materiálů. Před natíráním povrchu nutno odmastit. V případě podkladu s tendencí prášení doporučujeme použít základový nátěr MFA Plus rozředěný v poměru max. 1:3 vodou jako podklad. Barva Elastoren se nanáší minimálně ve dvou vrstvách. U aplikací tohoto výrobku je nutné se důkladně přesvědčit, zda je povrch suchý a stabilní, aby nevznikaly vnitřní kapsy s vodou, které by způsobovaly jeho odchlipování od podkladu. Při pokrývání větší plochy doporučujeme používat látkové výztuhy. Nástroje je po skončení práce nutné okamžitě umýt vodou.

POZOR:
Plochy vytvořené z polyuretanové pěny na střešní krytině je nutné zabezpečit během cca 14 dni, postřikem nebo natřením Elastorenem.

Vlastnosti/Výhody

 • U velmi tmavých barev má snížený práh ohřívání, absorpce sluneční energie,
 • Dokonalá odolnost vůči UV záření a působení počasí,
 • Vysoce pružná, praktická při nanášení,
 • Dokonalá odolnost proti pronikání vody,
 • Dokonale přilnavá na různé podklady,
 • Dokonale utěsňuje povrch,
 • Dokonalá odolnost proti zásadám.

Barvy/Výběr/Pravidla

Při výběru barvy daného výrobku pro konkrétní prostor je nutné brát v potaz řadu skutečností, které mají vliv na to, jak bude přijímána, na zachování estetiky, a především vliv na naši náladu. Vzorníky a katalogy dostupné na trhu jsou pouze náhledovým dokumentem. Často je to jen fotografie barvy na papíře jedné kvality (lesklým nebo matovým) a nemají nic společného se skutečným vnímáním barvy po natření. ECORSON vytváří pro vlastní potřebu originální barevné a strukturální vzorky jednotlivých výrobků tak, aby je věrně zobrazil a usnadnil tak výběr. Přesto je ale nutné mít na vědomí, že malé, hotové barvy nebo struktury ve vzornících se mohou v konkrétním prostoru lehce opticky odlišovat. Proto v případě, kdy to nedokážeme vycítit, doporučujeme provést větší zkoušku nebo najmout projektanta či realizátora, aby pro nás vytvořili individuální a nejsprávnější výběr. Nesmíme zapomenout, že barva na malém vzorku (i originálním) může ve skutečnosti vypadat jinak na velké ploše, což ovlivňuje mnoho aspektů např.: jiné barvy - často převažující v místnosti (např. barevný nádech skel v oknech, podlaha, nábytek atd.), nasvícení, denní doba, světová strana, druh umělého osvětlení (teplé nebo studené, soustředěné nebo rozptýlené) a jeho rozmístění. Stejné ovlivňování dojmu máme při výběru barev a malování v exteriéru, kde na nás působí ještě další vlivy a blízkost přírody. Toto vše dodává zdem barvy, tóny a odstíny (a naopak), navzájem se prolíná, vytváří barevné koláže, velmi často úžasné a je velice důležité při výběru barvy než přikročíme ke konečnému rozhodnutí. Největší vliv na to, jak vidíme danou barvu, má světlo. Doporučujeme rovněž nepoužívat 2 různé barvy nebo výrobky v rozích. Barva by měla být ohraničena pevným rozhraním. Přejeme úspěšnou zábavu s barvami a strukturami, které mohou v našem interiéru skutečně změnit velice mnoho např. opticky: zvětšit, zmenšit, přiblížit, oddálit, ohřát, dodat útulnost nebo ochladit či přidat svěžest. Barvou a strukturou můžeme vyvolat očekávanou náladu, ovlivnit rozpoložení. Tato činnost je naší vášní a proto toužíme se s vámi o ni podělit. Tým ECORSON.

Všeobecná pravidla nanášení

Danou práci je nutné začít i dokončit z jedné šarže výrobku se stejným výrobním číslem, protože se mohou vyskytovat nepatrné rozdíly v základu, které lehce ovlivňují efekt i konečnou barvu. Návod pro provádění práce profesionálním způsobem je založen na dodržování základních pravidel hygieny a bezpečnosti práce a pokynech uvedených v technických listech, systému nanášení, přizpůsobení práce aktuálním podmínkám (teplotě, vlhkosti, průvanu atd.) a také správné přípravě podkladu.

Než zahájíme malování, velice důležité je ohodnocení technického stavu podkladu a dodržení pokynů pro jeho správnou přípravu. Povrchy musí být: pevné, suché, dobře očištěné, prohlubně předem zarovnané, a pokud je to nutné, zbaveny plísně. Povinně odstraňujeme také prach, usazující se na povrchu a vytvářející postupem času špinavé a mastné skvrny. Pokud se ukáže, že povrch určený pro malování nesplňuje požadované podmínky, je nutné nejdříve mechanicky odstranit staré vrstvy barvy, které musí být jinak dobře a pevně spojeny s podkladem a vydržet nanesení nové povrchové vrstvy. V případě provádění práce na minerálních strukturách, nikdy dříve nenatíraných, je nutné se ujistit, že jsou čisté a nevyskytují se u nich jiné závady (např. nové omítky natíráme po cca 3 - 4 týdnech ustálení nebo po době uvedené výrobcem dané: omítky, sádry, tmelu atd.).

Pro získání rovného a jednolitého povrchu na dané ploše doporučujeme, aby nátěr prováděl jeden člověk s pomocí jedněch nástrojů najednou bez přerušení, pro jednu vrstvu tak, aby bylo zajištěno kontinuální mokré pokrytí celé zdi.

Dosažený, uspokojující konečný efekt ve velké míře záleží na schopnostech realizátora, použitém pracovním nástroji, a také na množství nanášeného výrobku. Z tohoto důvodu jsou zde uvedené vydatnosti, vzorky a jiné parametry orientační a náhledové, spočítané a provedené na základě mnohaletých zkušeností a také výzkumu, při zachování optimálních atmosférických podmínek cca +23°C a vlhkosti cca 65%, v jiných podmínkách se mohou parametry změnit. S ohledem na obrovskou různorodost podkladů a podmínek panujících během nanášení, je nutné ověření výrobku a jeho účinnosti provedením testu na konkrétním případu v konkrétních podmínkách.

Pokud je nutné daný povrch umýt, provádějte tento úkon na celé ploše, táhlými pohyby s pomocí stejných nástrojů a tekutin. Nástroje je po skončení práce nutné okamžitě umýt vodou. ECORSON nenese odpovědnost za použití výrobku v rozporu s jeho určením nebo pravidly, a také v případech, kdy je používán mimo naši kontrolu.

 1. Paleta barev
  • ECORSON AP OFF WHITE
  • ECORSON AP PASTELLO
  • ECORSON AP CLEAN & BRIGHT
  • ECORSON AP NEUTRAL & NATURAL
  • ECORSON AP SOFT & MUTED
  • ECORSON AP ACCENTS
KalkulačkaHygienické atestyBezpečnostní listTechnický listZPĚT

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Doba schnutí: další vrstva po 8-10hodinách
úplný odpor po 28 dnech
Počet vrstev: 2
Barvy: podle šablony Ecorson AP
Balení: 5KG/ 20KG
Skladování: +5oC - +30oC
Teplota při aplikaci: +10oC - +30oC
Spotřeba: 7-10m2/kg na vrstvu
Použití: v interiéru
Báze: bianco/pastello, incolore, alu
Aplikace: váleček, štětec (široký štětec), štětec, nástřik
Ředění: připraveno k použití nebo 0-10%
Kód celního sazebníku: 32091000
Zużycie: 0,1-0,142 kg/m2 na vrstvu

błąd w pytaniu