JĘZYK / LANGUAGE / ЯЗЫК
O NÁSZprávyKontaktŠkoleníGalerieNavádětPřihlásit se

MFA PLUS

Základový nátěr s hlubokou penetrací

Neobvykle účinný, vyrobený novou technologií, s velmi hlubokou penetrací, interiérový a exteriérový základový nátěr zesilující a stabilizující podklad. Založený na jemnozrnné, akrylové vodní disperzi. Tento vzorec umožňuje příslušnou penetraci struktury omítky až do 10mm. Toto působení má za účel posílení starých ploch zdí. MFA Plus také chrání před vlhkem, zvyšuje přilnavost dalších výrobků používaných na podklady, zaručuje dobrou přilnavost a zlepšuje jejich vydatnost.

Příklady použití

Výrobek je určen pro použití v interiéru i exteriéru. Na zdi, všechny povrchy zdí a základů. S ohledem na vysokou kvalitu a univerzálnost ho můžeme používat na

 • všechny minerální povrchy,
 • cemento-vápenné omítky,
 • beton, vláknový cement,
 • sádry a tmely, 
 • sádrokartonové panely, potěry atd.
 • nedoporučujeme používat na silně pórovité povrchy

Doporučujeme jak na nové podklady tak i na podklady ve fázi údržby.

Vlastnosti/Výhody

 • kompatibilní se všemi druhy vodních exteriérových a interiérových nátěrů zvyšuje přilnavost dalších výrobků na povrch,
 • představuje cenný podklad pro nátěry, omítky, beton, sádrokartonové panely ,
 • proniká hluboko do podkladu – až do hloubky 10mm,
 • zesiluje podklad, zlepšuje vydatnost výrobků,
 • vyrovnává savost minerálních podkladů,
 • exteriérový-interiérový,
 • chrání před vlhkem.

Všeobecná pravidla nanášení

Danou práci je nutné začít i dokončit z jedné šarže výrobku se stejným výrobním číslem, protože se mohou vyskytovat nepatrné rozdíly v základu, které lehce ovlivňují efekt i konečnou barvu. Návod pro provádění práce profesionálním způsobem je založen na dodržování základních pravidel hygieny a bezpečnosti práce a pokynech uvedených v technických listech, systému nanášení, přizpůsobení práce aktuálním podmínkám (teplotě, vlhkosti, průvanu atd.) a také správné přípravě podkladu.

Než zahájíme malování, velice důležité je ohodnocení technického stavu podkladu a dodržení pokynů pro jeho správnou přípravu. Povrchy musí být: pevné, suché, dobře očištěné, prohlubně předem zarovnané, a pokud je to nutné, zbaveny plísně. Povinně odstraňujeme také prach, usazující se na povrchu a vytvářející postupem času špinavé a mastné skvrny. Pokud se ukáže, že povrch určený pro malování nesplňuje požadované podmínky, je nutné nejdříve mechanicky odstranit staré vrstvy barvy, které musí být jinak dobře a pevně spojeny s podkladem a vydržet nanesení nové povrchové vrstvy. V případě provádění práce na minerálních strukturách, nikdy dříve nenatíraných, je nutné se ujistit, že jsou čisté a nevyskytují se u nich jiné závady (např. Nové omítky natíráme po cca 3 - 4 týdnech ustálení nebo po době uvedené výrobcem dané: omítky, sádry, tmelu atd).

Pro získání rovného a jednolitého povrchu na dané ploše doporučujeme, aby nátěr prováděl jeden člověk s pomocí jedněch nástrojů najednou (bez přerušení), pro jednu vrstvu tak, aby bylo zajištěno kontinuální mokré pokrytí celé zdi.

Dosažený, uspokojující konečný efekt ve velké míře záleží na schopnostech realizátora, použitém pracovním nástroji, a také na množství nanášeného výrobku. Z tohoto důvodu jsou zde uvedené vydatnosti, vzorky a jiné parametry orientační a náhledové, spočítané a provedené na základě mnohaletých zkušeností a také výzkumu, při zachování optimálních atmosférických podmínek cca +23°C a vlhkost cca 65%, v jiných podmínkách se mohou parametry změnit. S ohledem na obrovskou různorodost podkladů a podmínek panujících během nanášení, je nutné ověření výrobku a jeho účinnosti provedením testu na konkrétním případu v konkrétních podmínkách.

Pokud je nutné daný povrch umýt, provádějte tento úkon na celé ploše, táhlými pohyby s pomocí stejných nástrojů a tekutin. Nástroje je po skončení práce nutné okamžitě umýt vodou. ECORSON nenese odpovědnost za použití výrobku v rozporu s jeho určením nebo pravidly, a také v případech, kdy je používán mimo naši kontrolu.

Instruktážní filmKalkulačkaHygienické atestyBezpečnostní listZPĚT

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Doba schnutí: další vrstva po 7-8 hodinách
Počet vrstev: 2
Barvy: bezbarvé
Balení: 1L/ 5L/ 20L
Skladování: +5oC - +30oC
Teplota při aplikaci: +10oC - +30oC
Spotřeba: 10 - 30 m2 /l podle miry rozředění
Použití: v interiéru i v exteriéru
Aplikace: štětec (široký štětec), štětec, nástřik
Ředění: 3 litry vody na 1 litr produktu (v závislosti na stavu podkladu)
Kód celního sazebníku: 32091000
Zużycie: 0,03-0,1 l/m2

błąd w pytaniu