JĘZYK / LANGUAGE / ЯЗЫК
O NÁSZprávyKontaktŠkoleníGalerieNavádětPřihlásit se

TRAVERTINO NATURALE

Přírodní suchý travertin

Ekologická dekorativní omítka se strukturou travertinu, ideální pro použití v interiéru i v exteriéru budov. S ohledem na velkou zrnitost s přísadami se skvěle osvědčuje na velkých plochách, můžeme ji snadněji nanášet a má delší dobu zpracování. V systému používáme nakonec impregnační vrstvu, která zvýrazňuje vzor a současně zabezpečuje proti znečištění. Přírodní složky, výrobní cyklus a alkalické pH zajišťují dokonalé odvádění vlhkosti ze zdí, a také brzdí rozvoj hub, plísní a jiných mikroorganismů. Je neobvykle odolný proti smývání, a dokonce i proti drhnutí a snadno se udržuje. Dokonale se hodí jako povrchová vrstva na zdi, obzvláště vystavené znečištění a mechanickému poškození, a také jako originální a exkluzivní povrch pro váš dům nebo firmu. Travertino umožňuje libovolné vytváření strukturovaných prostor, splňuje vysoké požadavky na profesionální výrobek. Tvoří doplněk pro dokonalý design, jak v moderních tak i v klasických interiérech s odpovídající atmosférou: obytných, veřejných a také industriálních prostorách.

Příklady použití

S ohledem na svoji odolnost vůči úderům, otěru a snadnou omyvatelnost doporučujeme všude tam, kde se vyskytují místa ohrožená znečištěním a mechanickým poškozením, všechny veřejné prostory s velkým provozem, např. haly, chodby, komunikační tahy, předsíně, restaurace, jídelny, bary, kuchyně, salóny, krby, garáže a domy, kde se zdržují malé děti, a také zvířata. S ohledem na velkou schopnost difuze, přírodní původ, zásaditost, možnost udržet v čistotě (mytí, drhnutí) na místech, kde se zdržují osoby: nemocné, starší, malé děti a dbající o zdraví, také v kuchyních, koupelnách, prádelnách, kotelnách, sušárnách, restauracích, barech a veřejných objektech např. nemocnice, čekárny, poradny, sanatoria, školy, školky, jesle, hospice, domovy důchodců, dětské domovy, prostory biologické regenerace atd. Doporučujeme používat na

 • omítkách na různých podkladech, jako jsou například omítky s proměnlivým složením (cement, vápno, směs), beton a cement, sádrokartonové panely atd.,
 • na soukromých místech: zdi, zástavby ze sádrokartonu, rustiky, zkosené a rovné stropy, tam kde chceme vytvořit vhodnou atmosféru,
 • na veřejných místech např. hotely, obchody, restaurace, kanceláře, v potravinářském a zpracovatelském průmyslu, velkoobchodech, skladech atd.,
 • na všech prestižních místech např. konferenční sály, opery, divadla, kina atd.,
 • údržbářské práce, restaurátorské práce, práce spočívající ve vyhlazování omítky a staré barvy,
 • nově stavěné domy, splňující kritéria - „Ekologického, zeleného stavebnictví“,
 • renovace starých budov, tak kde je používán systém vysoušení,
 • Doporučujeme pro použití v interiéru i v exteriéru objektů a budov.

OBROVSKOU VýHODOU je to, že tyto výrobky je možné používat přímo v systému na cemento-vápenné omítky a strojově nanášené omítky, bez nutnosti používat sádrové plochy nebo vyhlazovat povrch zdí. Doporučujeme na všechny druhy podkladu, předem připravené omítky.


Vlastnosti/Výhody

 • přírodní výrobek a barva,
 • vysoká difuzivita vodní páry,
 • dá se zpracovávat delší dobu,
 • použitá v systému a impregnovaná je odolná vůči mytí a drhnutí,
 • zásaditá, vytváří prostředí ve kterém se nerozvíjejí houby, plísně ani jiné mikroorganismy.

Barvy/Výběr/Pravidla

Při výběru barvy daného výrobku pro konkrétní prostor je nutné brát v potaz řadu skutečností, které mají vliv na to, jak bude přijímána, na zachování estetiky, a především vliv na naši náladu. Vzorníky a katalogy dostupné na trhu jsou pouze náhledovým dokumentem. Často je to jen fotografie barvy na papíře jedné kvality (lesklým nebo matovým) a nemají nic společného se skutečným vnímáním barvy po natření. ECORSON vytváří pro vlastní potřebu originální barevné a strukturální vzorky jednotlivých výrobků tak, aby je věrně zobrazil a usnadnil tak výběr. Přesto je ale nutné mít na vědomí, že malé, hotové barvy nebo struktury ve vzornících se mohou v konkrétním prostoru lehce opticky odlišovat. Proto v případě, kdy to nedokážeme vycítit, doporučujeme provést větší zkoušku nebo najmout projektanta či realizátora, aby pro nás vytvořili individuální a nejsprávnější výběr. Nesmíme zapomenout, že barva na malém vzorku (i originálním) může ve skutečnosti vypadat jinak na velké ploše, což ovlivňuje mnoho aspektů např.: jiné barvy - často převažující v místnosti (např. barevný nádech skel v oknech, podlaha, nábytek atd.), nasvícení, denní doba, světová strana, druh umělého osvětlení (teplé nebo studené, soustředěné nebo rozptýlené) a jeho rozmístění. Stejné ovlivňování dojmu máme při výběru barev a malování v exteriéru, kde na nás působí ještě další vlivy a blízkost přírody. Toto vše dodává zdem barvy, tóny a odstíny (a naopak), navzájem se prolíná, vytváří barevné koláže, velmi často úžasné a je velice důležité při výběru barvy než přikročíme ke konečnému rozhodnutí. Největší vliv na to, jak vidíme danou barvu, má světlo. Doporučujeme rovněž nepoužívat 2 různé barvy nebo výrobky v rozích. Barva by měla být ohraničena pevným rozhraním. Přejeme úspěšnou zábavu s barvami a strukturami, které mohou v našem interiéru skutečně změnit velice mnoho např. opticky: zvětšit, zmenšit, přiblížit, oddálit, ohřát, dodat útulnost nebo ochladit či přidat svěžest. Barvou a strukturou můžeme vyvolat očekávanou náladu, ovlivnit rozpoložení. Tato činnost je naší vášní a proto toužíme se s vámi o ni podělit. Tým ECORSON.

Všeobecná pravidla nanášení

Danou práci je nutné začít i dokončit z jedné šarže výrobku se stejným výrobním číslem, protože se mohou vyskytovat nepatrné rozdíly v základu, které lehce ovlivňují efekt i konečnou barvu. Návod pro provádění práce profesionálním způsobem je založen na dodržování základních pravidel hygieny a bezpečnosti práce a pokynech uvedených v technických listech, systému nanášení, přizpůsobení práce aktuálním podmínkám (teplotě, vlhkosti, průvanu atd.) a také správné přípravě podkladu.

Než zahájíme malování, velice důležité je ohodnocení technického stavu podkladu a dodržení pokynů pro jeho správnou přípravu. Povrchy musí být: pevné, suché, dobře očištěné, prohlubně předem zarovnané, a pokud je to nutné, zbaveny plísně. Povinně odstraňujeme také prach, usazující se na povrchu a vytvářející postupem času špinavé a mastné skvrny. Pokud se ukáže, že povrch určený pro malování nesplňuje požadované podmínky, je nutné nejdříve mechanicky odstranit staré vrstvy barvy, které musí být jinak dobře a pevně spojeny s podkladem a vydržet nanesení nové povrchové vrstvy. V případě provádění práce na minerálních strukturách, nikdy dříve nenatíraných, je nutné se ujistit, že jsou čisté a nevyskytují se u nich jiné závady (např. Nové omítky natíráme po cca 3 - 4 týdnech ustálení nebo po době uvedené výrobcem dané: omítky, sádry, tmelu atd).

Pro získání rovného a jednolitého povrchu na dané ploše doporučujeme, aby nátěr prováděl jeden člověk s pomocí jedněch nástrojů najednou (bez přerušení), pro jednu vrstvu tak, aby bylo zajištěno kontinuální mokré pokrytí celé zdi.

Dosažený, uspokojující konečný efekt ve velké míře záleží na schopnostech realizátora, použitém pracovním nástroji, a také na množství nanášeného výrobku. Z tohoto důvodu jsou zde uvedené vydatnosti, vzorky a jiné parametry orientační a náhledové, spočítané a provedené na základě mnohaletých zkušeností a také výzkumu, při zachování optimálních atmosférických podmínek cca +23°C a vlhkost cca 65%, v jiných podmínkách se mohou parametry změnit. S ohledem na obrovskou různorodost podkladů a podmínek panujících během nanášení, je nutné ověření výrobku a jeho účinnosti provedením testu na konkrétním případu v konkrétních podmínkách.

Pokud je nutné daný povrch umýt, provádějte tento úkon na celé ploše, táhlými pohyby s pomocí stejných nástrojů a tekutin. Nástroje je po skončení práce nutné okamžitě umýt vodou. ECORSON nenese odpovědnost za použití výrobku v rozporu s jeho určením nebo pravidly, a také v případech, kdy je používán mimo naši kontrolu.

Ekologie: neobsahuje olovo, chrom, rtuť. Výrobek nevyžaduje žádné označení o toxicitě nebo škodlivost pro zdraví podle klasifikace a norem CE

VýROBEK SPLŇUJE POLSKé A EVROPSKé NORMY: PN-EN 998-1

ISO 9001:2009 PN-EN Certifikát č.: 1323/02/2014/J/C

KalkulačkaHygienické atestyBezpečnostní listZPĚT

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Doba schnutí: úplně po 8h
Počet vrstev: 1 nebo 2
Barvy: Jasná slama, bezbarvý produkt
Balení: 1KG/ 5KG/ 16KG
Skladování: +5oC - +30oC
Teplota při aplikaci: +10oC - +30oC
Spotřeba: 0,83m2/kg na vrstvu
Použití: v interiéru i v exteriéru
Aplikace: stěrka
Ředění: Pro současné použití sušiny přidávejte asi 25% vody
Kód celního sazebníku: 3214900000
Zużycie: 1,2 kg/m2 na vrstvu

błąd w pytaniu