JĘZYK / LANGUAGE / ЯЗЫК
O NÁSZprávyKontaktŠkoleníGalerieNavádětPřihlásit se

MURISTON ŽILKOVANÝ


Módní, jediný svého druhu, neopakovatelný a velice trvanlivý efekt, který vytváříme z bezbarvé, transparentní pryskyřičné dekorativní omítky: Muriston Natural White lub Muriston White Glass (verze s přísadou skleněných šupinek, které mají za úkol zesilovat odraz světla). V tomto případě nám záleží na tom, ukázat to, co je pod Muristonem, co bylo zakonzervováno a zastaveno v čase. Efekt nás má kladně překvapit v pryskyřičné omítce zapuštěným libovolným a neopakovatelným vzorem (žílami,nápisem, barvou, emocemi atd.). Při navrhování, projektování a vytváření takového povrchu je nutné dávat zvláštní pozor na kvalitu a estetiku vytvářeného podkladu z omítky Bucciato E nebo Primer EG, protože průhlednost Muristonu nám prozradí všechny nedodělky a nedokonalosti. Tento efekt je velice trvanlivý, odolný proti působení času a počasí.

Příklady použití

Doporučujeme pro používání v interiéru i exteriéru, velice trvanlivý, s ohledem na odolnost vůči úderům, otěru a snadnou omyvatelnost doporučujeme všude tam, kde se vyskytují místa ohrožená znečištěním a mechanickým poškozením, všechna veřejná místa s velkou intenzitou provozu např. haly, zdi schodišť, chodby, komunikační tahy, předsíně, restaurace, jídelny, bary, kotelny, sušárny, kuchyně, obývací pokoje, krby, garáže, sklepy, koupelny, sklady, velkoobchody a místa, kde se zdržují malé děti, a také zvířata atd. Skvěle se osvědčuje na podkladech takových jako například zateplení budov, cemento-vápenné omítky, sádrokartonové panely, sokly, sloupy, architektonické formy, ohrady, rustiky, obložení, beton atd. Moderní firmy a budovy ho mohou používat i ve velice intenzivních barvách.

Doporučujeme používat 

 • na všech prestižních místech např. konferenční sály, operní a divadelní sály, kinosály, restaurace, jídelny, bary, kuchyně, obývací pokoje, krby atd.,
 • ve veřejných prostorách např. nemocnice, čekárny, poradny, sanatoria, školy, školky, jesle, hospice, domovy důchodců, dětské domovy, studia biologické regenerace, prostory pro zpracování, dozrávání a skladování potravin atd.,
 • všude tam, kde chceme vytvořit individuální a neopakovatelný projekt.

Vlastnosti/Výhody

 • možnost vytváření různých a neopakovatelných dekorativních efektů,
 • možnost vytváření individuálních projektů,
 • velmi dobrá přilnavost na různé podklady,
 • odolná proti smývání, i tlakovou vodou, drhnutí a otěru,
 • odolná vůči zásadám a rozpouštědlům,
 • zvýšené hydrofobní vlastnosti,
 • snadno se nanáší, dekorativní,
 • dobrá odolnost vůči mikrotrhlinám,
 • odolná vůči vlivům počasí,
 • snadno se udržuje v čistotě,
 • odolná vůči chemickým látkám,
 • vodovzdorná.

Dekorativní vrstva

Aplikujeme základový nátěr, nanášíme podklad: Buccato E nebo Primer EG v příslušné/vybrané barvě - v 1 nebo 2 vrstvách, podle kvality podloží, poté vytváříme žíly nebo jiné vzory rovněž z Bucciato E štětečkem ve vybrané barvě/ách, a efekt pískovce vytváříme s Bucciato E ve vybrané barvě/ách – euromalem, po dostatečné době zasychání nanášíme transparentní Muriston Natural White nebo Muriston White Glass, který ukáže to, co bylo předtím vytvořeno z Bucciato E. Vizuální příklad: např. dekorace v podobě žilkování vytvořená hmotou Bucciato E v černé barvě, se ve výsledném efektu po použití Muristonu Natural White nebo Muriston White Glass, ukáže jako tmavě šedá (jinými slovy, vybraný Muriston oslabí ostrost v něm zapuštěné barvy).

Barvy/Výběr/Pravidla

Při výběru barvy daného výrobku pro konkrétní prostor je nutné brát v potaz řadu skutečností, které mají vliv na to, jak bude přijímána, na zachování estetiky, a především vliv na naši náladu. Vzorníky a katalogy dostupné na trhu jsou pouze náhledovým dokumentem. Často je to jen fotografie barvy na papíře jedné kvality (lesklým nebo matovým) a nemají nic společného se skutečným vnímáním barvy po natření. ECORSON vytváří pro vlastní potřebu originální barevné a strukturální vzorky jednotlivých výrobků tak, aby je věrně zobrazil a usnadnil tak výběr. Přesto je ale nutné mít na vědomí, že malé, hotové barvy nebo struktury ve vzornících se mohou v konkrétním prostoru lehce opticky odlišovat. Proto v případě, kdy to nedokážeme vycítit, doporučujeme provést větší zkoušku nebo najmout projektanta či realizátora, aby pro nás vytvořili individuální a nejsprávnější výběr. Nesmíme zapomenout, že barva na malém vzorku (i originálním) může ve skutečnosti vypadat jinak na velké ploše, což ovlivňuje mnoho aspektů např.: jiné barvy - často převažující v místnosti (např. barevný nádech skel v oknech, podlaha, nábytek atd.), nasvícení, denní doba, světová strana, druh umělého osvětlení (teplé nebo studené, soustředěné nebo rozptýlené) a jeho rozmístění. Stejné ovlivňování dojmu máme při výběru barev a malování v exteriéru, kde na nás působí ještě další vlivy a blízkost přírody. Toto vše dodává zdem barvy, tóny a odstíny (a naopak), navzájem se prolíná, vytváří barevné koláže, velmi často úžasné a je velice důležité při výběru barvy než přikročíme ke konečnému rozhodnutí. Největší vliv na to, jak vidíme danou barvu, má světlo. Doporučujeme rovněž nepoužívat 2 různé barvy nebo výrobky v rozích. Barva by měla být ohraničena pevným rozhraním. Přejeme úspěšnou zábavu s barvami a strukturami, které mohou v našem interiéru skutečně změnit velice mnoho např. opticky: zvětšit, zmenšit, přiblížit, oddálit, ohřát, dodat útulnost nebo ochladit či přidat svěžest. Barvou a strukturou můžeme vyvolat očekávanou náladu, ovlivnit rozpoložení. Tato činnost je naší vášní a proto toužíme se s vámi o ni podělit. Tým ECORSON.

Všeobecná pravidla nanášení

Danou práci je nutné začít i dokončit z jedné šarže výrobku se stejným výrobním číslem, protože se mohou vyskytovat nepatrné rozdíly v základu, které lehce ovlivňují efekt i konečnou barvu. Návod pro provádění práce profesionálním způsobem je založen na dodržování základních pravidel hygieny a bezpečnosti práce a pokynech uvedených v technických listech, systému nanášení, přizpůsobení práce aktuálním podmínkám (teplotě, vlhkosti, průvanu atd.) a také správné přípravě podkladu.

Než zahájíme malování, velice důležité je ohodnocení technického stavu podkladu a dodržení pokynů pro jeho správnou přípravu. Povrchy musí být: pevné, suché, dobře očištěné, prohlubně předem zarovnané, a pokud je to nutné, zbaveny plísně. Povinně odstraňujeme také prach, usazující se na povrchu a vytvářející postupem času špinavé a mastné skvrny. Pokud se ukáže, že povrch určený pro malování nesplňuje požadované podmínky, je nutné nejdříve mechanicky odstranit staré vrstvy barvy, které musí být jinak dobře a pevně spojeny s podkladem a vydržet nanesení nové povrchové vrstvy. V případě provádění práce na minerálních strukturách, nikdy dříve nenatíraných, je nutné se ujistit, že jsou čisté a nevyskytují se u nich jiné závady (např. Nové omítky natíráme po cca 3 - 4 týdnech ustálení nebo po době uvedené výrobcem dané: omítky, sádry, tmelu atd).

Pro získání rovného a jednolitého povrchu na dané ploše doporučujeme, aby nátěr prováděl jeden člověk s pomocí jedněch nástrojů najednou (bez přerušení), pro jednu vrstvu tak, aby bylo zajištěno kontinuální mokré pokrytí celé zdi.

Dosažený, uspokojující konečný efekt ve velké míře záleží na schopnostech realizátora, použitém pracovním nástroji, a také na množství nanášeného výrobku. Z tohoto důvodu jsou zde uvedené vydatnosti, vzorky a jiné parametry orientační a náhledové, spočítané a provedené na základě mnohaletých zkušeností a také výzkumu, při zachování optimálních atmosférických podmínek cca +23°C a vlhkosti cca 65%, v jiných podmínkách se mohou parametry změnit. S ohledem na obrovskou různorodost podkladů a podmínek panujících během nanášení, je nutné ověření výrobku a jeho účinnosti provedením testu na konkrétním případu v konkrétních podmínkách.

Pokud je nutné daný povrch umýt, provádějte tento úkon na celé ploše, táhlými pohyby s pomocí stejných nástrojů a tekutin. Nástroje je po skončení práce nutné okamžitě umýt vodou. ECORSON nenese odpovědnost za použití výrobku v rozporu s jeho určením nebo pravidly, a také v případech, kdy je používán mimo naši kontrolu.

 1. Paleta barev
  • MURISTON UŻYLONY
Instruktážní filmKalkulačkaAplikační listZPĚT

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Systém: MFA Classic/Primer EG/Primer E/Bucciato/ Muriston
Doba schnutí: MFA Classic: 5-8h
Primer EG: 5-8h
Primer E: 5-8h
Bucciato: 8h
Muriston: 12h
Počet vrstev: 5
Barvy: podle šablony produktu
Balení: MFA Classic: 1L/ 5L/ 20L
Primer EG: 1KG / 3KG/ 5KG/ 20KG
Primer E: 1KG / 3KG/ 5KG/ 20KG
Bucciato: 1KG/ 3KG/ 5KG/ 25KG
Muriston: 1KG/ 5KG/ 20KG
Skladování: +5oC - +30oC
Teplota při aplikaci: všechny produkty +10oC - +28oC
Spotřeba: MFA Classic: 30-40m2/l
Primer EG: 4-5m2
Primer E: 4-5m2
Bucciato: 20-30m2/kg
Muriston: 0,50-0,55m2/kg
Použití: v interiéru i v exteriéru
Aplikace: štětec (široký štětec), štětec, stěrka
Ředění: MFA Classic: 3l vody na 1 l základového nátěru
Primer EG: 5-15%
Primer E: 5-15%
Bucciato: 30%
Muriston: připraveno k použití
Zużycie: MFA Classic: 0,03 l/m2
Primer EG: 0,2-0,25 kg/m2
Primer E: 0,2-0,25 kg/m2
Bucciato: 0,03-0,05 kg/m2
Muriston: 1,8-2kg/m2

błąd w pytaniu