JĘZYK / LANGUAGE / ЯЗЫК
O NÁSZprávyKontaktŠkoleníGalerieNavádětPřihlásit se

TRAVERTIN - TRAVERTINO NATURALE - VYRÝVANÝ VZOR


Ekologický, jeden ze snadněji proveditelných efektů travertinu, který je charakteristický na dotyk hladkými vodorovnými vzory ve tvaru tzv. „vrypů“. Zde se vyskytující přírodní barva je nejčastěji používaná pro úpravu prostor, protože zrcadlí originální efekt travertinu a skvěle se doplňuje s jinými prvky interiéru např. sklem, kamenem, keramikou, dřevem nebo kovem. Díky němu můžeme skrýt drobné nerovnosti povrchu a podklad nepotřebuje speciální vyrovnávání ani vyhlazování. Je možné ho nanášet přímo na cemento-vápenné omítky, strojově nanášené omítky, prakticky na každý druh omítky. Má dokonalou přilnavost na různé podklady. Pro konečný efekt v systému doporučujeme nanést impregnační vrstvu barvou Lumiccą Incolore (venku 2x), která jemně zvýrazňuje vzor a současně zabezpečuje celek proti znečištění a absorpci. Povrch je velice odolný při mytí a dokonce i při drhnutí, přírodní složky zajišťují dokonalou paropropustnost a odolnost proti rozvoji hub a plísní. Ideální pro použití v prostorách, kde se vyskytuje pára např. kuchyně, koupelny, užitkové prostory s intenzivním provozem, vystavené znečištění.

Příklady použití

S ohledem na svoji odolnost vůči úderům, otěru a snadnou omyvatelnost doporučujeme všude tam, kde se vyskytují místa ohrožená znečištěním a mechanickým poškozením, všechny veřejné prostory s velkým provozem, např. haly, chodby, komunikační tahy, předsíně, restaurace, jídelny, bary, kuchyně, salóny, krby, garáže a domy, kde se zdržují malé děti, a také zvířata. S ohledem na velkou schopnost difuze, přírodní původ, zásaditost, možnost udržet v čistotě (mytí, drhnutí) na místech, kde se zdržují osoby: nemocné, starší, malé děti a dbající o zdraví, také v kuchyních, koupelnách, prádelnách, kotelnách, sušárnách, restauracích, barech a veřejných objektech např. nemocnice, čekárny, poradny, sanatoria, školy, školky, jesle, hospice, domovy důchodců, dětské domovy, prostory biologické regenerace atd.

Doporučována pro používání

 • na omítkách na různých podkladech, jako jsou například omítky s proměnlivým složením (cement, vápno, směs), beton a cement, sádrokartonové panely atd.,
 • na soukromých a veřejných místech: zdi, zástavby ze sádrokartonu, rustiky, zkosené a rovné stropy, tam kde chceme vytvořit vhodnou atmosféru
 • na veřejných místech např hotely, obchody, restaurace, kanceláře, v potravinářském a zpracovatelském průmyslu, velkoobchodech, skladech atd.,
 • na všech prestižních místech např. konferenční sály, opery, divadla, kina atd.

Doporučujeme pro použití v interiéru i v exteriéru objektů a budov:

 • údržbářské práce, restaurátorské práce, práce spočívající ve vyhlazování omítky a staré barvy,
 • nově stavěné domy, splňující kritéria - „Ekologického, zeleného stavebnictví“,
 • renovace starých budov, tak kde je používán systém vysoušení.

OBROVSKOU VýHODOU je to, že tyto výrobky je možné používat přímo v systému na cemento-vápenné omítky a strojově nanášené omítky, bez nutnosti používat sádrové plochy nebo vyhlazovat povrch zdí. Doporučujeme na všechny druhy podkladu, předem připravené omítky.


Vlastnosti/Výhody

 • přírodní výrobek a barva,
 • vysoká difuzivita vodní páry,
 • dá se zpracovávat delší dobu,
 • použitá v systému a impregnovaná je odolná vůči mytí a drhnutí,
 • zásaditá, vytváří prostředí ve kterém se nerozvíjejí houby, plísně ani jiné mikroorganismy.

Dekorativní vrstva

Na vhodně připravený podklad v systému nanášíme první vrstvu hmoty Travertino, pokrýváme rovnoměrně celý povrch, a poté ji roztíráme na tloušťku zrna a vytlačujeme přebytky stěrkou INOX. Práci provádíme ve vodorovných vrstvách. Ve hmotě jsou obsažena zrna travertinu a proto u posledních pohybů roztírání držíme stěrku pod malým úhlem a dáváme pozor, aby ne povrchu nezůstávaly tzv. švy. U druhé vrstvy postupujeme přesně stejným způsobem. Má za účel dosáhnout finální efekt travertinu. Lehce zaschlou hmotu jemně uhlazujeme. Poté, před zaschnutím, povrch vyrýváme ostrým nástrojem a vytváříme požadovaný vzor travertinu. Po vyrytí povrch vyhlazujeme a držíme přitom stěrku v malém úhlu.

Barvy/Výběr/Pravidla

Při výběru barvy daného výrobku pro konkrétní prostor je nutné brát v potaz řadu skutečností, které mají vliv na to, jak bude přijímána, na zachování estetiky, a především vliv na naši náladu. Vzorníky a katalogy dostupné na trhu jsou pouze náhledovým dokumentem. Často je to jen fotografie barvy na papíře jedné kvality (lesklým nebo matovým) a nemají nic společného se skutečným vnímáním barvy po natření. ECORSON vytváří pro vlastní potřebu originální barevné a strukturální vzorky jednotlivých výrobků tak, aby je věrně zobrazil a usnadnil tak výběr. Přesto je ale nutné mít na vědomí, že malé, hotové barvy nebo struktury ve vzornících se mohou v konkrétním prostoru lehce opticky odlišovat. Proto v případě, kdy to nedokážeme vycítit, doporučujeme provést větší zkoušku nebo najmout projektanta či realizátora, aby pro nás vytvořili individuální a nejsprávnější výběr. Nesmíme zapomenout, že barva na malém vzorku (i originálním) může ve skutečnosti vypadat jinak na velké ploše, což ovlivňuje mnoho aspektů např.: jiné barvy - často převažující v místnosti (např. barevný nádech skel v oknech, podlaha, nábytek atd.), nasvícení, denní doba, světová strana, druh umělého osvětlení (teplé nebo studené, soustředěné nebo rozptýlené) a jeho rozmístění. Stejné ovlivňování dojmu máme při výběru barev a malování v exteriéru, kde na nás působí ještě další vlivy a blízkost přírody. Toto vše dodává zdem barvy, tóny a odstíny (a naopak), navzájem se prolíná, vytváří barevné koláže, velmi často úžasné a je velice důležité při výběru barvy než přikročíme ke konečnému rozhodnutí. Největší vliv na to, jak vidíme danou barvu, má světlo. Doporučujeme rovněž nepoužívat 2 různé barvy nebo výrobky v rozích. Barva by měla být ohraničena pevným rozhraním. Přejeme úspěšnou zábavu s barvami a strukturami, které mohou v našem interiéru skutečně změnit velice mnoho např. opticky: zvětšit, zmenšit, přiblížit, oddálit, ohřát, dodat útulnost nebo ochladit či přidat svěžest. Barvou a strukturou můžeme vyvolat očekávanou náladu, ovlivnit rozpoložení. Tato činnost je naší vášní a proto toužíme se s vámi o ni podělit. Tým ECORSON.

Všeobecná pravidla nanášení

Danou práci je nutné začít i dokončit z jedné šarže výrobku se stejným výrobním číslem, protože se mohou vyskytovat nepatrné rozdíly v základu, které lehce ovlivňují efekt i konečnou barvu. Návod pro provádění práce profesionálním způsobem je založen na dodržování základních pravidel hygieny a bezpečnosti práce a pokynech uvedených v technických listech, systému nanášení, přizpůsobení práce aktuálním podmínkám (teplotě, vlhkosti, průvanu atd.) a také správné přípravě podkladu.

Než zahájíme malování, velice důležité je ohodnocení technického stavu podkladu a dodržení pokynů pro jeho správnou přípravu. Povrchy musí být: pevné, suché, dobře očištěné, prohlubně předem zarovnané, a pokud je to nutné, zbaveny plísně. Povinně odstraňujeme také prach, usazující se na povrchu a vytvářející postupem času špinavé a mastné skvrny. Pokud se ukáže, že povrch určený pro malování nesplňuje požadované podmínky, je nutné nejdříve mechanicky odstranit staré vrstvy barvy, které musí být jinak dobře a pevně spojeny s podkladem a vydržet nanesení nové povrchové vrstvy. V případě provádění práce na minerálních strukturách, nikdy dříve nenatíraných, je nutné se ujistit, že jsou čisté a nevyskytují se u nich jiné závady (např. Nové omítky natíráme po cca 3 - 4 týdnech ustálení nebo po době uvedené výrobcem dané: omítky, sádry, tmelu atd).

Pro získání rovného a jednolitého povrchu na dané ploše doporučujeme, aby nátěr prováděl jeden člověk s pomocí jedněch nástrojů najednou (bez přerušení), pro jednu vrstvu tak, aby bylo zajištěno kontinuální mokré pokrytí celé zdi.

Dosažený, uspokojující konečný efekt ve velké míře záleží na schopnostech realizátora, použitém pracovním nástroji, a také na množství nanášeného výrobku. Z tohoto důvodu jsou zde uvedené vydatnosti, vzorky a jiné parametry orientační a náhledové, spočítané a provedené na základě mnohaletých zkušeností a také výzkumu, při zachování optimálních atmosférických podmínek cca +23°C a vlhkosti cca 65%, v jiných podmínkách se mohou parametry změnit. S ohledem na obrovskou různorodost podkladů a podmínek panujících během nanášení, je nutné ověření výrobku a jeho účinnosti provedením testu na konkrétním případu v konkrétních podmínkách.

Pokud je nutné daný povrch umýt, provádějte tento úkon na celé ploše, táhlými pohyby s pomocí stejných nástrojů a tekutin. Nástroje je po skončení práce nutné okamžitě umýt vodou. ECORSON nenese odpovědnost za použití výrobku v rozporu s jeho určením nebo pravidly, a také v případech, kdy je používán mimo naši kontrolu.

 Nejčastěji kladené dotazy

„Je možné změnit barvu travertinu?

Hotovou dekoraci je možné nanášet nátěrem ECO12 ředěném s 5-10% vody za účelem změny jeho barvy na libovolnou ze vzorníků ECORSON AP. Nátěr ECO12 zaručuje zachování struktury travertinu a současně změnu jeho barvy.

 1. Paleta barev
  • TRAVERTINO NATURALE
Instruktážní filmKalkulačkaAplikační listZPĚT

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Systém: MFA Classic/ Bucciato/ Calce Marmorino/Travertino Naturale/ Lumicca Incolore/ Lumicca Base (volitelný)
Doba schnutí: MFA Classic: 4-6h
Bucciato: 5h
Calce Marmorino: 8h
Traverrtino Naturale: 12h
Lumicca Incolore: 5h
Lumiccca Base: 12h
Počet vrstev: 5 nebo 6
Barvy: bezbarvý produkt
Balení: MFA Classic: 1L/ 5L/ 20L
Bucciato: 1KG/ 3KG/ 5KG/ 25KG
Calce Marmorino: 1KG/ 3KG/ 5KG/ 25KG
Travertino Naturale: 1KG/ 5KG/ 16KG
Lumicca Incolore: 1L/ 3L/ 5L/ 14L
Lumicca Base: 1L/ 3L/ 5L/ 14L
Skladování: +5oC - +30oC
Teplota při aplikaci: všechny produkty +10oC - +30oC
Zużycie: MFA Classic: 0,03 l/m2
Bucciato: 0,14-0,2 kg/m2
Calce Marmorino: 0,71 kg2
Traverino Naturale: 1,2 kg/m2
Lumicca Incolore: 0,05-0,06 l/m2
Lumicca Base: 0,06-0,08 l/m2
Spotřeba: MFA Classic: 30m2/l
Bucciato: 5-7m2/kg
Calce Marmorino: 1,4m2/kg
Traverino Naturale: 0,8m2/kg
Lumicca Incolore: 15-20m2/l
Lumicca Base: 12-15m2/l
Použití: v interiéru i v exteriéru
Aplikace: štětec (široký štětec), stěrka, euromal
Ředění: MFA Classic: 3 litry vody na 1 litr produktu
Bucciato: 30%
Calce Marmorino: připraven k použití
Travertino Naturale: Pro současné použití sušiny přidávejte asi 25-30% vody
Lumicca Incolore: 100-150%
Lumicca Base: 30-50%

błąd w pytaniu