JĘZYK / LANGUAGE / ЯЗЫК
O NÁSZprávyKontaktŠkoleníGalerieNavádětPřihlásit se

MURISTON SILVER - GREY - BLACK (GLASS)


Módní, jediná svého druhu, neopakovatelná, velice odolná dekorativní omítka do interiéru i exteriéru, složená z tříděné drti různé zrnitosti. Může být používána také s přísadami průhledných perleťově-brokátových šupin (GLASS), které dodávají výjimečné a okázalé efekty na plochách zdí. Při ozáření sluncem nebo osvětlení se začínají třpytit jako diamanty. Doporučujeme zejména na místa ohrožená mechanickým poškozením a znečištěním. Je odolná také proti vlivům počasí a mytí tlakovou vodou např. Kercherem.

Dostupné druhy omítky Muriston:

 • Muriston v katalogových barvách:
  • Muriston Silver - se stříbřitým kovovým třpytem zrn ve hmotě,
  • Muriston Silver Glass - verze se stříbřitým kovovým třpytem zrn ve hmotě s příměsí skleněných šupin, které mají za úkol dodatečně odrážet světlo,
  • Muriston Grey - šedé kameny různé zrnitosti,
  • Muriston Grey Glass - verze v šedé barvě s příměsí skleněných šupin, které mají za úkol dodatečně odrážet světlo,
  • Muriston Black - černé kameny různé zrnitosti,
  • Muriston Black Glass - verze v černé barvě s příměsí skleněných šupin, které mají za úkol dodatečně odrážet světlo,

Příklady použití

Doporučujeme pro použití v interiéru i v exteriéru objektů a budov. Velice trvanlivá, s ohledem na odolnost vůči úderům, otěru a snadnou omyvatelnost doporučujeme všude tam, kde se vyskytují místa ohrožená znečištěním a mechanickým poškozením, všechna veřejná místa s velkou intenzitou provozu např. haly, zdi schodišť, chodby, komunikační tahy, předsíně, restaurace, jídelny, bary, kotelny, sušárny, kuchyně, obývací pokoje, krby, garáže, sklepy, koupelny, sklady, velkoobchody a místa, kde se zdržují malé děti, a také zvířata atd. Skvěle se osvědčuje na podkladech takových jako například zateplení budov, cemento-vápenné omítky, sádrokartonové panely, sokly, sloupy, architektonické formy, ohrady, rustiky, obložení, beton atd. Doporučujeme používat

 • na všech prestižních místech např. konferenční sály, operní a divadelní sály, kinosály, restaurace, jídelny, bary, kuchyně, salóny, krby atd.,
 • veřejných objektech např. nemocnice, čekárny, poradny, sanatoria, školy, školky, jesle, hospice, domovy důchodců, sirotčince, prostory biologické regenerace, prostory pro zpracování, dozrávání a skladování potravin atd.

Vlastnosti/Výhody

 • velmi dobrá přilnavost na různé podklady,
 • odolná proti smývání, drhnutí a otěru,
 • odolná vůči zásadám,
 • zvýšené hydrofobní vlastnosti,
 • snadno se nanáší, dekorativní,
 • dobrá odolnost vůči mikrotrhlinám,
 • odolná vůči vlivům počasí,
 • snadno se udržuje v čistotě,
 • odolná vůči chemickým látkám,
 • vodovzdorná.

Vyrábí pouze ECORSON

Barvy/Výběr/Pravidla

Při výběru barvy daného výrobku pro konkrétní prostor je nutné brát v potaz řadu skutečností, které mají vliv na to, jak bude přijímána, na zachování estetiky, a především vliv na naši náladu. Vzorníky a katalogy dostupné na trhu jsou pouze náhledovým dokumentem. Často je to jen fotografie barvy na papíře jedné kvality (lesklým nebo matovým) a nemají nic společného se skutečným vnímáním barvy po natření. ECORSON vytváří pro vlastní potřebu originální barevné a strukturální vzorky jednotlivých výrobků tak, aby je věrně zobrazil a usnadnil tak výběr. Přesto je ale nutné mít na vědomí, že malé, hotové barvy nebo struktury ve vzornících se mohou v konkrétním prostoru lehce opticky odlišovat. Proto v případě, kdy to nedokážeme vycítit, doporučujeme provést větší zkoušku nebo najmout projektanta či realizátora, aby pro nás vytvořili individuální a nejsprávnější výběr. Nesmíme zapomenout, že barva na malém vzorku (i originálním) může ve skutečnosti vypadat jinak na velké ploše, což ovlivňuje mnoho aspektů např.: jiné barvy - často převažující v místnosti (např. barevný nádech skel v oknech, podlaha, nábytek atd.), nasvícení, denní doba, světová strana, druh umělého osvětlení (teplé nebo studené, soustředěné nebo rozptýlené) a jeho rozmístění. Stejné ovlivňování dojmu máme při výběru barev a malování v exteriéru, kde na nás působí ještě další vlivy a blízkost přírody. Toto vše dodává zdem barvy, tóny a odstíny (a naopak), navzájem se prolíná, vytváří barevné koláže, velmi často úžasné a je velice důležité při výběru barvy než přikročíme ke konečnému rozhodnutí. Největší vliv na to, jak vidíme danou barvu, má světlo. Doporučujeme rovněž nepoužívat 2 různé barvy nebo výrobky v rozích. Barva by měla být ohraničena pevným rozhraním. Přejeme úspěšnou zábavu s barvami a strukturami, které mohou v našem interiéru skutečně změnit velice mnoho např. opticky: zvětšit, zmenšit, přiblížit, oddálit, ohřát, dodat útulnost nebo ochladit či přidat svěžest. Barvou a strukturou můžeme vyvolat očekávanou náladu, ovlivnit rozpoložení. Tato činnost je naší vášní a proto toužíme se s vámi o ni podělit. Tým ECORSON.

Všeobecná pravidla nanášení

Danou práci je nutné začít i dokončit z jedné šarže výrobku se stejným výrobním číslem, protože se mohou vyskytovat nepatrné rozdíly v základu, které lehce ovlivňují efekt i konečnou barvu. Návod pro provádění práce profesionálním způsobem je založen na dodržování základních pravidel hygieny a bezpečnosti práce a pokynech uvedených v technických listech, systému nanášení, přizpůsobení práce aktuálním podmínkám (teplotě, vlhkosti, průvanu atd.) a také správné přípravě podkladu.

Než zahájíme malování, velice důležité je ohodnocení technického stavu podkladu a dodržení pokynů pro jeho správnou přípravu. Povrchy musí být: pevné, suché, dobře očištěné, prohlubně předem zarovnané, a pokud je to nutné, zbaveny plísně. Povinně odstraňujeme také prach, usazující se na povrchu a vytvářející postupem času špinavé a mastné skvrny. Pokud se ukáže, že povrch určený pro malování nesplňuje požadované podmínky, je nutné nejdříve mechanicky odstranit staré vrstvy barvy, které musí být jinak dobře a pevně spojeny s podkladem a vydržet nanesení nové povrchové vrstvy. V případě provádění práce na minerálních strukturách, nikdy dříve nenatíraných, je nutné se ujistit, že jsou čisté a nevyskytují se u nich jiné závady (např. Nové omítky natíráme po cca 3 - 4 týdnech ustálení nebo po době uvedené výrobcem dané: omítky, sádry, tmelu atd).

Pro získání rovného a jednolitého povrchu na dané ploše doporučujeme, aby nátěr prováděl jeden člověk s pomocí jedněch nástrojů najednou (bez přerušení), pro jednu vrstvu tak, aby bylo zajištěno kontinuální mokré pokrytí celé zdi.

Dosažený, uspokojující konečný efekt ve velké míře záleží na schopnostech realizátora, použitém pracovním nástroji, a také na množství nanášeného výrobku. Z tohoto důvodu jsou zde uvedené vydatnosti, vzorky a jiné parametry orientační a náhledové, spočítané a provedené na základě mnohaletých zkušeností a také výzkumu, při zachování optimálních atmosférických podmínek cca +23°C a vlhkost cca 65%, v jiných podmínkách se mohou parametry změnit. S ohledem na obrovskou různorodost podkladů a podmínek panujících během nanášení, je nutné ověření výrobku a jeho účinnosti provedením testu na konkrétním případu v konkrétních podmínkách.

Pokud je nutné daný povrch umýt, provádějte tento úkon na celé ploše, táhlými pohyby s pomocí stejných nástrojů a tekutin. Nástroje je po skončení práce nutné okamžitě umýt vodou. ECORSON nenese odpovědnost za použití výrobku v rozporu s jeho určením nebo pravidly, a také v případech, kdy je používán mimo naši kontrolu.

Ekologie: neobsahuje olovo, chrom, rtuť. Výrobek nevyžaduje žádné označení o toxicitě nebo škodlivost pro zdraví podle klasifikace a norem CE

VýROBEK SPLŇUJE POLSKé A EVROPSKé NORMY: PN-EN 15824

ISO 9001:2009 PN-EN Certifikát č.: 1323/02/2014/J/C

 1. Paleta barev
  • MURISTON
KalkulačkaHygienické atestyBezpečnostní listZPĚT

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Doba schnutí: 12h
plný odpor po 28 dnech
Počet vrstev: 1
Barvy: podle šablony produktu
Balení: 1KG/ 5KG/ 20KG
Skladování: +5oC - +30oC
Teplota při aplikaci: +10oC - +28oC
Spotřeba: 0,50-0,55m2/kg na vrstvu
Použití: v interiéru i v exteriéru
Aplikace: stěrka
Ředění: připraveno k použití nebo 0-5%
Kód celního sazebníku: 32091000
Zużycie: 1,8-2 kg/m2 na vrstvu

błąd w pytaniu