JĘZYK / LANGUAGE / ЯЗЫК
O NÁSZprávyKontaktŠkoleníGalerieNavádětPřihlásit se

LUMICCA INCOLORE

Základový-impregnační nátěr

Transparentní, bezbarvá saténová barva, určená např. pro ochranu dekorativních nátěrů v systémech ECORSON např. travertin nebo beton a mnoho dalších výrobků např. pískovec, cihla atd. Zanechává na povrchu tenký film zabezpečující proti působení počasí, zaručuje také zvýšenou odolnost při mytí. Na savé povrchy působí jako základový nátěr a současně je impregnací zabezpečuje. Patří do skupiny profesionálních ochranných a dekorativních výrobků (snižuje savost podkladu), založených na čisté akrylové disperzi. 

Příklady použití

Pro použití v systému s jinými výrobky ECORSON, určena pro impregnování/zabezpečování. Navíc ji s ohledem na její vlastnosti (základový nátěr, zabezpečení, snížení savosti podkladu) můžeme používat pro lepší roztírání finálních výrobků typu: Lumicca Base, Jeans, perleťové barvy (např. Křížový travertin). Doporučujeme na vhodně připravené strukturované a hladké plochy: zdi, jednoduché a zkosené stropy, rustiku, zástavbu ze sádrokartonu. Je používána pro ochranu veřejných prostor (hotely obchody, restaurace, ve zdravotnických, kulturních a vzdělávacích zařízeních, průmyslu, kancelářích atd.) a rovněž v exkluzivních soukromých bytech. Můžeme ji používat na větších plochách, i na samostatných zdech v dětských pokojích, ložnicích, obývacích pokojích, pracovnách, šatnících, kuchyních, jídelnách, prádelnách, předsíních, halách, chodbách, komunikačních tazích, koupelnách atd.

Vlastnosti/Výhody

  • trvanlivá,
  • snadno se udržuje,
  • odolná proti smývání,
  • impregnuje, zabezpečuje,
  • vysoká difuzivita vodní páry,
  • vyznačuje se velkou pružností,
  • výrazně méně se na ní usazuje prach a špína,
  • výjimečně snadno se nanáší a udržuje,
  • je součástí mnoha dekorativních systémů ECORSON.

Barvy/Výběr/Pravidla

Při výběru barvy daného výrobku pro konkrétní prostor je nutné brát v potaz řadu skutečností, které mají vliv na to, jak bude přijímána, na zachování estetiky, a především vliv na naši náladu. Vzorníky a katalogy dostupné na trhu jsou pouze náhledovým dokumentem. Často je to jen fotografie barvy na papíře jedné kvality (lesklým nebo matovým) a nemají nic společného se skutečným vnímáním barvy po natření. ECORSON vytváří pro vlastní potřebu originální barevné a strukturální vzorky jednotlivých výrobků tak, aby je věrně zobrazil a usnadnil tak výběr. Přesto je ale nutné mít na vědomí, že malé, hotové barvy nebo struktury ve vzornících se mohou v konkrétním prostoru lehce opticky odlišovat. Proto v případě, kdy to nedokážeme vycítit, doporučujeme provést větší zkoušku nebo najmout projektanta či realizátora, aby pro nás vytvořili individuální a nejsprávnější výběr. Nesmíme zapomenout, že barva na malém vzorku (i originálním) může ve skutečnosti vypadat jinak na velké ploše, což ovlivňuje mnoho aspektů např.: jiné barvy - často převažující v místnosti (např. barevný nádech skel v oknech, podlaha, nábytek atd.), nasvícení, denní doba, světová strana, druh umělého osvětlení (teplé nebo studené, soustředěné nebo rozptýlené) a jeho rozmístění. Stejné ovlivňování dojmu máme při výběru barev a malování v exteriéru, kde na nás působí ještě další vlivy a blízkost přírody. Toto vše dodává zdem barvy, tóny a odstíny (a naopak), navzájem se prolíná, vytváří barevné koláže, velmi často úžasné a je velice důležité při výběru barvy než přikročíme ke konečnému rozhodnutí. Největší vliv na to, jak vidíme danou barvu, má světlo. Doporučujeme rovněž nepoužívat 2 různé barvy nebo výrobky v rozích. Barva by měla být ohraničena pevným rozhraním. Přejeme úspěšnou zábavu s barvami a strukturami, které mohou v našem interiéru skutečně změnit velice mnoho např. opticky: zvětšit, zmenšit, přiblížit, oddálit, ohřát, dodat útulnost nebo ochladit či přidat svěžest. Barvou a strukturou můžeme vyvolat očekávanou náladu, ovlivnit rozpoložení. Tato činnost je naší vášní a proto toužíme se s vámi o ni podělit. Tým ECORSON.

Všeobecná pravidla nanášení

Danou práci je nutné začít i dokončit z jedné šarže výrobku se stejným výrobním číslem, protože se mohou vyskytovat nepatrné rozdíly v základu, které lehce ovlivňují efekt i konečnou barvu. Návod pro provádění práce profesionálním způsobem je založen na dodržování základních pravidel hygieny a bezpečnosti práce a pokynech uvedených v technických listech, systému nanášení, přizpůsobení práce aktuálním podmínkám (teplotě, vlhkosti, průvanu atd.) a také správné přípravě podkladu.

Než zahájíme malování, velice důležité je ohodnocení technického stavu podkladu a dodržení pokynů pro jeho správnou přípravu. Povrchy musí být: pevné, suché, dobře očištěné, prohlubně předem zarovnané, a pokud je to nutné, zbaveny plísně. Povinně odstraňujeme také prach, usazující se na povrchu a vytvářející postupem času špinavé a mastné skvrny. Pokud se ukáže, že povrch určený pro malování nesplňuje požadované podmínky, je nutné nejdříve mechanicky odstranit staré vrstvy barvy, které musí být jinak dobře a pevně spojeny s podkladem a vydržet nanesení nové povrchové vrstvy. V případě provádění práce na minerálních strukturách, nikdy dříve nenatíraných, je nutné se ujistit, že jsou čisté a nevyskytují se u nich jiné závady (např. Nové omítky natíráme po cca 3 - 4 týdnech ustálení nebo po době uvedené výrobcem dané: omítky, sádry, tmelu atd).

Pro získání rovného a jednolitého povrchu na dané ploše doporučujeme, aby nátěr prováděl jeden člověk s pomocí jedněch nástrojů najednou (bez přerušení), pro jednu vrstvu tak, aby bylo zajištěno kontinuální mokré pokrytí celé zdi.

Dosažený, uspokojující konečný efekt ve velké míře záleží na schopnostech realizátora, použitém pracovním nástroji, a také na množství nanášeného výrobku. Z tohoto důvodu jsou zde uvedené vydatnosti, vzorky a jiné parametry orientační a náhledové, spočítané a provedené na základě mnohaletých zkušeností a také výzkumu, při zachování optimálních atmosférických podmínek cca +23°C a vlhkosti cca 65%, v jiných podmínkách se mohou parametry změnit. S ohledem na obrovskou různorodost podkladů a podmínek panujících během nanášení, je nutné ověření výrobku a jeho účinnosti provedením testu na konkrétním případu v konkrétních podmínkách.

Pokud je nutné daný povrch umýt, provádějte tento úkon na celé ploše, táhlými pohyby s pomocí stejných nástrojů a tekutin. Nástroje je po skončení práce nutné okamžitě umýt vodou. ECORSON nenese odpovědnost za použití výrobku v rozporu s jeho určením nebo pravidly, a také v případech, kdy je používán mimo naši kontrolu.

Ekologie: neobsahuje olovo, chrom, rtuť. Výrobek nevyžaduje žádné označení o toxicitě nebo škodlivost pro zdraví podle klasifikace a norem CE

VýROBEK SPLŇUJE POLSKé A EVROPSKé NORMY: PN-EN 13300

ISO 9001:2009 PN-EN Certifikát č.: 1323/02/2014/J/C

KalkulačkaHygienické atestyBezpečnostní listTechnický listZPĚT

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Doba schnutí: 4-6h
plný odpor po 28 dnech
Počet vrstev: 1 warstwa: gruntowanie
2 warstwa: impregnacja
Barvy: bezbarvý produkt
Balení: 1L/ 3L/ 5L
Skladování: +5oC - +30oC
Teplota při aplikaci: +10oC - +30oC
Spotřeba: 20m2/l na vrstvu
Zużycie: 0,05 l/m2 na vrstvu
Použití: v interiéru i v exteriéru
Báze: -
Aplikace: štětec
Ředění: 50-100%(v závislosti na efektu)
Kód celního sazebníku: 32091000

błąd w pytaniu