SPRACHE
UBER UNS / FIRMENPROFIL AktualitätKontaktSeminareGaleriaEinloggen

TIFMAL

Farba gruntująco wyrównująca do ścian, 2 w 1 farba + grunt.

Farba łącznie z gruntem do stosowania wewnętrznego, wyprodukowana na bazie drobno-cząstkowej dyspersji akrylowej, dzięki czemu głęboko penetruje podłoże, tworząc specjalny film na powierzchni. Skład produktu ułatwia nakładanie kolejnych warstw farb nawierzchniowych. Może być wykorzystana jako farba podkładowa lub nawierzchniowa na ściany nie wymagające wysokich parametrów odpornościowych.
Tifmal gwarantuje:
Dobre krycie porowatych powierzchni, jednolite właściwości absorpcyjne, poprawienie przyczepności kolejnych warstw, kolorystyczne wyrównanie podłoża. Zalecany jest jako podkład dla farb silnie nasyconych, oznaczonych w programie ecorson-color: #. TIFMAL świetnie sprawdza się na wszystkich obiektach wielko -powierzchniowych, pozwala obniżyć zużycie farb i skrócić czas cyklu malowania.

Zastosowanie:

Ze względu na swe właściwości Tifmal jest uniwersalnym środkiem przeznaczonym do jednoczesnego gruntowania i malowania  różnych podłoży takich jak: tynki cementowo-wapienne, płyty kartonowo - gipsowe, gładzie, tynki wapienne i maszynowe, beton, fibro beton, do wszystkich podłoży zarówno nowych jak i w fazie konserwacji, także na stare warstwy farby. Tifmal gwarantuje: jednolite właściwości absorpcyjne, poprawia przyczepność kolejnych warstw i pozwala obniżyć zużycie farb podczas cyklu malowania. Należy nałożyć jedną prewencyjną warstwę bezpośrednio na podłoże.

Na Tifmalu można stosować farby akrylowe: Murimal 200, Murillo, Ecqua, Eco 13, Eco12, Fortuna


Zalety/Właściwości:

  • sprzyja jakości końcowego produktu wykończeniowego
  • zwiększa wydajność kolejnych warstw produktów
  • kompatybilna z farbami dyspersyjnymi
  • dobra przyczepność do podłoża
  • przepuszczalna dla pary wodnej
  • dobrze wyrównuje podłoże
  • zmniejsza chłonność podłoża

Ogólne zasady aplikacji

Daną pracę należy rozpocząć i zakończyć z jednej partii produktu o tym samym numerze seryjnym, ponieważ mogą występować niewielkie różnice w bazie, mające minimalny wpływ na efekt i kolor końcowy. Instrukcja do wykonywania pracy w profesjonalny sposób opiera się na przestrzeganiu podstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa pracy oraz wytycznych ujętych w kartach technicznych, systemu nakładania, dostosowaniu pracy do panujących warunków (tj. temperatury, wilgotności, przeciągów, ect…), a także właściwego przygotowania powierzchni.

Zanim przystąpimy do malowania, bardzo ważna jest ocena stanu technicznego podłoża i przestrzeganie wskazówek dotyczących jego prawidłowego przygotowania. Powierzchnie powinny być: stabilne, suche, dobrze oczyszczone, ubytki odpowiednio wcześniej uzupełnione, jeśli jest taka potrzeba odgrzybione. Obligatoryjnie usuwamy również zapylenie występujące na powierzchni oraz tworzące się z czasem zabrudzenia i zatłuszczenia. Jeśli okaże się, że powierzchnia przeznaczona do malowania nie spełnia wymaganych warunków, należy najpierw mechanicznie usunąć stare warstwy farby, które powinny być dobrze i trwale związane z podłożem oraz wytrzymać przyleganie nowego wykończenia. W przypadku wykonywania pracy na strukturach mineralnych, nigdy wcześniej nie malowanych, należy upewnić się, że są czyste i nie posiadają innych wad (np. nowe tynki malować po ok. 3 - 4 tygodniach sezonowania lub po czasie wskazanym przez producenta danego: tynku, gładzi, szpachli,...etc).

W celu uzyskania równej i jednolitej powierzchni na danej płaszczyźnie, zaleca się, aby praca była wykonywana przez jednego Wykonawcę i przy użyciu tych samych narzędzi oraz krótkiego czasu nakładania /bez przerwy, przy jednej warstwie tak, aby zapewnić ciągle mokre pokrycie całej ściany.

Osiągnięty, zadawalający efekt końcowy w dużej mierze zależy od umiejętności Wykonawcy, zastosowanego narzędzia pracy, a także od ilości nakładanego produktu. Z tego powodu przedstawione tu wydajności, próbki i inne parametry są orientacyjne oraz poglądowe, wyliczone i wykonane na podstawie kilkunastoletniego doświadczenia, a takze badań, przy zachowaniu optymalnych warunków klimatycznych ok. +23°C i wilgotność około 65%, w innych warunkach parametry mogą ulec zmianie. Ze względu na ogromną różnorodność podłoży i warunków panujących podczas aplikacji, konieczne jest sprawdzenie produktu i jego skuteczności poprzez test na konkretnym przypadku i w konkretnych warunkach.

Jeśli jest potrzeba umycia danej powierzchni, czynność tą należy wykonać na całej ścianie, ruchami jednolitymi przy użyciu tych samych narzędzi i płynów. Narzędzia należy natychmiast umyć wodą po skończeniu pracy. ECORSON nie ponosi odpowiedzialności za użycie produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami, również w przypadkach, gdzie jest stosowany poza naszą kontrolą.

Ekologia: nie zawiera ołowiu, chromu, rtęci. Produkt nie wymaga żadnych oznaczeń o toksyczności lub szkodliwości dla zdrowia zgodnie z klasyfikacją i normami CE

PRODUKT JEST ZGODNY Z POLSKIMI I EUROPEJSKIMI NORMAMI: PN-EN 13300:2002

ISO 9001:2009 PN-EN Certyfikat nr: 1323/02/2014/J/C

  1. Farbpalette
    • ECORSON AP OFF WHITE
RechnerZertifikatSicherheitsdatenblattZURÜCK

TECHNISCHE DATEN:

Trockenzeit:
Anzahl Schichten: 2
Farben:
Verpackung: 5L/ 14L
Lagerung:
Adwendungs temperatur:
Ergiebigkeit:
Gebrauch:
Basis: bianco/pastello
Auftragen:
Verdünnung:
Zolltarifcode: 32091000
Verbrauch:

błąd w pytaniu