JĘZYK / LANGUAGE / ЯЗЫК
O firmieAktualnościKontaktSzkoleniaGaleriaPORADNIKZaloguj

Jak malować?

PRAWIDŁOWE GRUNTOWANIE i PRZYGOTOWYWANIE POWIERZCHNI POD MALOWANIE, DEKOROWANIE, TYNKOWANIE.

Podłoża powinny być: stabilne, suche, dobrze oczyszczone i odtłuszczone. Przed przystąpieniem do prac w pierwszej kolejności należy ocenić ich stan i dokonać niezbędnych napraw.

I. NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZED MALOWANIEM ŚCIAN - GDY PODŁOŻE JEST NOWE:

Tynki cementowo-wapienne - nanosić tylko na tynk sezonowany i suchy, po 3-6 tygodniach od nałożenia, w zależności od warunków schnięcia, nanosimy w kolejności: gładź szpachlowa, grunt, farba lub inny rodzaj materiału.

Płyty gipsowo-kartonowe - siatka na łączeniach płyt, masa szpachlowa wypełniająca spoiny pomiędzy łączeniami płyt g-k oraz na całej powierzchni płyt nanosimy gładź szpachlową żeby uniknąć zróżnicowań kolorystycznych oraz pozostałą część synchronizując z całością płyt, następnie po wyschnięciu, czyli po upływie jednego lub kilku dni (w zależności od temperatury i wilgotności panujących w pomieszczeniu), gruntujemy i malujemy.

W celu zmniejszenia i wyrównania chłonności podłoża, a co się z tym wiąże zwiększenia wydajności farb - stosujemy koncentrat gruntujący MFA Classic - rozcieńczony w stosunku 1:4 z H2O pod farby i w stosunku 1:3 pod tynki.

Nie zawsze musimy przygotowywać powierzchnię z gładzi gipsowej czy K-G, gdyż bezpośrednio już na tynk cementowo-wapienny możemy zaproponować nałożenie ciekawych efektów dekoracyjnych tj.: Beton Art, Beton Marmo, Beton Micro, Trawertyn Naturalny, Grassmarmo, Muriston Opal, Buciatto E. Dzięki temu sporo zaoszczędzimy i skrócimy czas remontu, a zyskamy designerskie ściany.

II. NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZED MALOWANIEM ŚCIAN - GDY PODŁOŻE JEST STARE:

 • sprawdzić czy jest stabilne, czy nie ma ubytków, jeśli występują - uzupełnić, a następnie zagruntować w tym przypadku gruntem MFA Plus, które wniknie głęboko w jego strukturę i poprawi parametry,
 • jeśli jest sypkie, grunt może nie wystarczyć, wówczas należy usunąć stare warstwy, aż do stabilnego podłoża i je odbudować, następnie stosując grunt MFA Classic,
 • jeśli jest uszkodzone miejscowo działaniami mikroorganizmów (grzyby, pleśnie, mchy, porosty) – należy w pierwszej kolejności ustalić przyczynę, gdyż samo zastosowanie preparatów grzybobójczych do farb nic nie da, problem będzie powracał. Z doświadczenia wiemy, że często przyczyna leży po stronie błędów konstrukcyjnych budynków tj. niewłaściwe okapy, zabezpieczenia zewnętrzne, zabezpieczenia wokół kominów i tarasów lub woda z gruntu wsiąknięta wzdłuż muru (brak właściwej izolacji). Takie wady należy usunąć zanim przystąpimy do malowania wnętrza, następnie zmywamy całość preparatem grzybobójczym, myjemy, osuszamy i dopiero możemy przystępować do właściwych prac malarskich,
 • w przypadku tłustych ścian – należy je usunąć do czystego podłoża, przywrócić stabilność warstw i zagruntować MFA Plus,
 • podłoże (farba lub tynk) odstaje od ściany – należy usunąć, skuć te fragmenty, które po uderzeniu młotkiem wydają głuchy odgłos, a następnie przeczyścić podłoże szczotką drucianą w celu usunięcia drobniejszych, niestabilnych fragmentów powierzchni. W miejscach ubytków po wcześniejszym zagruntowaniu powierzchni należy położyć/uzupełnić nowym tynkiem,
 • podłoże jest popękane i widoczne są rysy – ubytki wypełnia się zaprawą lub masą elastyczną. W przypadku podłoża silnie spękanego najlepiej naciąć pod ostrym kątem powiększając szczelinę w celu połączenia obu stron podłoża. Następnie zagruntować MFA Plus wkleić siatkę lub taśmę wzmacniającą na elastyczną masę. Po wykonaniu tej czynności należy ponownie zaaplikować grunt po czym zaszpachlować i wyrównać powierzchnię,
 • farba się złuszcza – usunąć z powierzchni za pomocą skrobaka, szpachelki lub szczotki drucianej. Następnie zagruntować MFA Classic lub MFA Plus, uzupełnić ubytki masą szpachlową. Po wyschnięciu przeszlifować papierem ściernym i ponownie zagruntować,
 • sprawdzanie trwałości starych farb - czy stara farba/farby wymagają usunięcia, czy też można malować bezpośrednio na niej, zależy od ilości warstw i jakości na niej aplikowanych produktów. Sprawdzamy przyczepność za pomocą szpachelki szczególnie w miejscach widocznych pęcherzy. Można sprawdzić również mocząc powierzchnię wodą czy nie puchnie lub taśmą samoprzylepną naklejoną na ścianę zerwać energicznym ruchem z powierzchni. Należy pamiętać że jeżeli powierzchnia ściany jest chłonna to z pewnością były malowane farbami słabej jakości, to oznacza że należy ją zagruntować,
 • podłoże pomalowane jest farbą klejową – przed nanoszeniem nowych farb dyspersyjnych musi być dokładnie zmyta, na przykład wodą z szarym mydłem, a następnie osuszona,
 • podłoże jest wytapetowane – najlepiej sprawdzić na łączeniach czy po pomalowaniu tapeta nie odchodzi od powierzchni, niektóre kleje są odporne na wilgoć wtedy nie będzie problemu. Jednak większość klei - nie i tu należy sprawdzić czy po wyschnięciu tapeta z powrotem się przyklei do ściany. Jeżeli jest inaczej, tapetę należy zwilżyć wodą lub preparatem rozpuszczającym klej – najpierw nakłuwa się tapetę, a potem nakłada na jej powierzchnię preparat i pozostawia na czas zalecany przez jego producenta. By usunąć tapetę papierową, wystarczy namoczyć ją ciepłą wodą z dodatkiem detergentu albo zastosować urządzenie do odmaczania parą wodną.

Grunt nanosimy na każdą powierzchnię przed jej malowaniem ławkowcem/szczotką, gdyż z reguły ściany pokryte gładzią lub innym podłożem mogły być wcześniej szlifowane, a pozostałości (często niewidoczne) kurzu znacząco osłabiają przyczepność kolejnych warstw. Ławkowiec/szczotka spowoduje wymieszanie tych pozostałości z gruntem.

Prawidłowo naniesiony grunt ma za zadanie:

 • zmniejszyć chłonność podłoża, ujednolicić /wyrównać pod kątem chłonności, a co się z tym wiąże ułatwić nanoszenie kolejnych warstw tak, aby nie powstawały plamy związane z nierównym chłonięciem farby,
 • zwiększyć wydajność farby oraz ustabilizować, związać i poprawić przyczepność kolejnych warstw.

Polecamy dwa profesjonalne rodzaje gruntów kompatybilne ze wszystkimi rodzajami farb i tynków:

1. Grunt MFA Classic wewnętrzno-zewnętrzny na wszystkie powierzchnie mineralne, tynki cementowo-wapienne, beton, fibro-cement, gładzie gipsowe i szpachlowe, płyty kartonowo-gipsowe, wylewki, zarówno na podłożach nowych jak i w fazie konserwacji/odnowy.

2. Grunt MFA Plus głęboko penetrujący, niezwykle skuteczny, wyprodukowany w nowej technologii, bardzo głęboko penetrujący, wewnętrzno-zewnętrzny dodatkowo stabilizujący podłoże. Oparty na drobnocząsteczkowej dyspersji wodnej. Formuła ta pozwala na odpowiednią penetrację struktury tynku, nawet do 10 mm w jego głąb. Działanie takie ma na celu wzmocnienie słabych powierzchni ścian, chroni także przed wilgocią.

Przyczyna złuszczenia warstw farby podczas lub po malowaniu na powierzchni ścian, może być następująca:

 • zastosowanie nieodpowiedniej gładzi gipsowej lub nałożenie po terminie jej ważności,
 • warstwy podłoża, mogły być pomalowane farbami kredowymi. Ten rodzaj farby powinien być dobrze zmyty ze ściany przed nanoszeniem warstw gipsu czy kolejnej farby,
 • nieodpowiedni grunt słabej jakości, lub w przypadku, kiedy w ogóle nie był zastosowany na powierzchni,
 • zastosowane farby na sypkie podłoże bez gruntu,
 • zastosowana stara farba nie była dobrze związana z warstwami podłoża i w wyniku nałożenia nowej warstwy farby, stare podłoże nabrało wilgoci, które w trakcie schnięcia popękało pod jej wpływem. Wówczas na łuszczącej się warstwie widoczne jest, że stara farba, która odchodzi od ściany nie ma stabilnego podłoża, natomiast nowa warstwa farby dobrze przylega do starej.

III. ELEMENTY WYSTAJĄCE ZE ŚCIAN. JAK SOBIE RADZIĆ I NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ STOSUJĄC TAŚMY MALARSKIE:

Przed malowaniem należy pamiętać, żeby dokładnie przygotować powierzchnie sąsiadujące i przylegające na stałe z daną powierzchnią np. ramy okienne, ościeżnice, cokoły, które przed oklejeniem dokładnie należy wyczyścić. Elementy, które są przykręcone demontujemy np. kontakty, karnisze, kaloryfery, listwy przypodłogowe, kinkiety, lampy, halogeny itp. Świeżo położona farba na ścianę nawet po kilkunastu godzinach jest jeszcze wrażliwa i nie posiada pełnej przyczepności. Oklejając przygotowaną powierzchnię do malowania należy pamiętać że na rynku mamy wielu producentów taśm i mają one różną moc oraz jakość klejenia. Stosowanie taśm profesjonalnych jest właściwe, gdyż posiadają one odpowiednią moc, precyzje odcięć, nie wulkanizują się szybko z podłożem. W takich przypadkach zakupiona taśma jest zbyt mocna – uszkadza lub zrywa wszystko do podłoża - możemy w prosty sposób osłabić przyklejając ją na chwilę do powierzchni zakurzonych, np. na parapetach, szafach lub innych miejscach tam, gdzie rzadziej jest sprzątane. Następny problem może być gdy na łączeniu dwóch powierzchni pod taśmę wpływa nam zdecydowanie zróżnicowany kolor. W tym przypadku na łączeniu warstw na przyklejoną taśmę nanosimy, wciskając niewielką ilość akrylu lub farbę która znajduje sie pod taśmą. Takie odcięcia wykonujemy również na łączeniu sufitu ze ścianą. Ecorson posiada farby i masy dekoracyjne posiadające doskonałe właściwości do odcinania kolorów.

IV. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH ZASAD APLIKACJI. OD JAKICH MIEJSC ZACZĄĆ, KOLEJNOŚĆ NAKŁADANIA MATERIAŁÓW:

Kolejność malowania najlepiej rozpocząć od sufitu. Wygodnym narzędziem będzie mały pędzel (albo kątowy) lub wałek, którego możemy użyć we wszystkich miejscach trudno dostępnych. Podczas malowania ścian obowiązuje zasada - najpierw miejsca trudno dostępne tj. wnęki okienne, w rogach, ściany za kaloryferami, wokół kontaktu etc. Przed wykonaniem prac najlepiej zaplanować kolejność nanoszonych farb. Powierzchnie gładkie nanosimy jako pierwsze ponieważ na nich odcięcia wyglądają zdecydowanie lepiej, natomiast warstwy strukturalne nanosimy na koniec, ze względu na możliwość precyzyjnego odcięcia z gładkich płaszczyzn, co zapewni nam estetyczny wygląd całości. Dla zwiększenia wydajności oraz lepszego efektu malowania, zalecamy wszystkie warstwy nanosić w dwie osoby wałkami na teleskopach. Jedna osoba nanosząca farbę, oraz osoba rozprowadzająca ją. Malowanie zaczynamy od okna cofając się w głąb pomieszczenia. Pierwsza warstwa farby powinna być nakładana równolegle do ściany, przez którą "wchodzi" do wnętrza najwięcej światła, a druga prostopadle. Za każdym razem nakładamy farbę, na zachodzące warstwy brzegami na siebie, zaczynając od narożnika. Nanosząc farbę pasami na danej płaszczyźnie, należy ją natychmiast rozprowadzić najlepiej drugim wałkiem w celu uzyskania równej i jednolitej powierzchni. W celu stworzenia jednolitej powierzchni bez wad - prace wykonujemy szybko bez jej przerywania, tak, aby mokre jeszcze warstwy zachodziły na siebie. Duże powierzchnie najprościej maluje się dużymi wałkami o długości 25 cm - dobrej jakości (użycie pędzla wymaga trochę więcej siły i doświadczenia, żeby po użyciu pędzla nie pozostawić niechcianej struktury włosia). Farbę również nakłada się, rozprowadzając ją w dwóch kierunkach.

Malując natryskowo - farba wydostaje się dyszą przez niewielkie otwory, umieszczone na środku (strumień okrągły) lub po bokach (strumień płaski) z głowicy pistoletu. W ten sposób można uzyskać bardzo cienką i równomierną powłokę. Zaletą tej metody jest szybkość malowania oraz spora oszczędność farby jeżeli pomieszczenia są duże w jednolitym kolorze. Szybkość i dokładność zależna jest też od rodzaju urządzenia i dostosowaniu farby do dyszy. Proponujemy zrobić testy na niewielkim kawałku ściany przed przystąpieniem do prac właściwych.

Kolejną warstwę możemy nakładać dopiero wtedy, gdy pierwsza jest sucha po ok. 5-8h w zależności od farby i temperatury/wilgotności nanoszenia - informacje o czasie schnięcia i warunkach znajdują się na opakowaniu każdej farby lub w kartach technicznych na WWW. Podczas malowania powierzchni parametry takie jak: temperatura, wilgoć i przeciągi powinny być optymalne, gdyż ma to ogromne znaczenie i bezpośredni wpływ na estetykę wykonania. Zbyt szybkie (podczas przeciągów) lub długie (nadmierna wilgoć) schnięcie może skutkować pękaniem warstw.

Na suche, czyste i zagruntowane podłoże stosujemy farby odpowiednie do charakteru użytkowania i potrzeby. ECORSON poleca:

Murillo – wewnętrzna, matowa o najwyższych parametrach technicznych,

Eco12 – wewnętrzna, lekko satynowa o najwyższych parametrach technicznych,

Fortuna – wewnętrzna, antyrefleksyjna, również do sufitów,

Murimal 200 – wewnętrzna, bardzo dobrej jakości niezastąpiona przy malowaniu dużych powierzchni ze względów ekonomicznych,

Tifmal – wewnętrzna 2w1 (farba z gruntem) stworzona dla zapracowanych, do dużych powierzchni, tam gdzie liczy się czas,

Murisil F - zewnętrzna, nasza jedyna, ale za to najlepsza z dostępnych,

Lumicenta Satinato – wewnętrzna, ma nas zaskoczyć pozytywnie w momencie skierowania na nią światła.

V. SYSTEM PODKŁADÓW STOSOWANYCH POD TYNKI DEKORACYJNE ORAZ TRADYCYJNE TYNKI ELEWACYJNE:

W przypadku tynków dekoracyjnych drobnoziarnistych (mniejszej od 0,6mm) lub strukturalnych efektów tworzonych na bazie farb dekoracyjnych w celu zwiększenia przyczepności oprócz MFA Classic stosujemy drobnoziarnisty podkład kwarcowy Primer rozcieńczony ok. 20% z wodą.

W przypadku gdy aplikujemy tynki zawierające ziarno o większej granulometrii (większej od 0,6mm) jako system podkładów, stosujemy MFA Classic oraz tynk Bucciato E rozcieńczony z wodą ok. 40%

VI. CZYNNOŚCI KOŃCOWE WPŁYWAJĄCE NA ESTETYKĘ EFEKTU FINALNEGO PO APLIKACJI FARB LUB EFEKTÓW DEKORACYJNYCH:

 • w przypadku produktów wapiennych dokładne wyrównanie i wygładzenie narożników poprzez zeszlifowanie nadmiaru masy.
 • dokładne wykonanie odcięć kolorystycznych przy suficie w narożnikach jeżeli aplikujemy inny kolor lub strukturę.
 • akrylowanie narożników,
 • stosowanie końcowych wykończeń zabezpieczająco - estetycznych w postaci farb z rodziny Lumicca (1D i 4D, Antica, Broccato, Base, Gold, Multicolor, Pearl) a w szczególności Lumicca Incolore, do celów zewnętrznych Silomal,
 • stosowanie odpowiednich taśm malarskich, które nie zrywają, nie pozwalają przedostawać się farbom i nie uszkadzają pomalowanych powierzchni,
 • dbanie o optymalne warunki klimatyczne podczas malowania,
 • sprzątanie po wykonanej pracy w sposób właściwy tak, żeby nie kurzyć i zostawić Klientom inwestycję w idealnym po sobie porządku.

VII. IMPREGNAT O DZIAŁANIU - HYDROFOBIZUJĄCYM - SILOMAL.

Silomal – wewnętrzno-zewnętrzny, zapobiega penetracji wody w strukturę powierzchni, która jest spowodowana m.in. różnym stopniem absorpcji kapilarnej materiałów wykorzystywanych do budowy i mającej wpływ na wykwity solne oraz występowanie wapna na elewacji. Impregnat stosowany jest w celu nadania powierzchni odporności na penetrację wody oraz ogólnej ochrony przed wilgocią, zapewnia "oddychanie" powierzchni. To wyjątkowo skuteczny impregnat do zabezpieczenia różnych rodzajów podłoży np. elewacji, kostki brukowej, piaskowca, cegły klinkierowej, które są narażone na szkodliwe działanie kwasów występujących w atmosferze oraz na atak szkodników pochodzenia biologicznego takich jak bakterie, grzyby, wodorosty, algi, mchy, etc. Znakomicie także zabezpiecza powierzchnie narażone na działanie wody w pomieszczeniach takich jak łazienka, jak również może stanowić warstwę ochronną w tynkach dekoracyjnych np. trawertyn, efekt rdzy itp. Nie można wykonywać powłoki hydrofobizującej na powierzchni, w której występują spękania i szczeliny większe niż 0,3 mm. Przed aplikacją trzeba wszystkie spękania zaprawić masa elastyczną.

Impregnacja murów - mur ceglany jest bardzo podatny na warunki atmosferyczne, chłonie wilgoć, traci trwałość pod wpływem wietrzenia. Stosując impregnat Silomal podtrzymujemy trwałość powierzchni ceglanej bez utraty jego cech kolorystycznych. Produkt szczególnie przeznaczony do konserwacji murów w budynkach o charakterze zabytkowym,

VIII. ZABEZPIECZENIE PRZED PRZECIEKAMI - ELASTOREN

Farba elestyczna przeznaczona do zabezpieczania dachów, stropów, fundamentów, elewacji itp. Produkt w dyspersji wodnej, po wyschnięciu tworzy nieprzemakalną warstwę odporną na promienie UV. Elastoren jest cieczą i dlatego bez trudu wnika w strukturę tworząc skuteczną warstwę izolacyjną. Ze względu na doskonałe właściwości jest stosowana do ochrony i konserwacji wielu rodzajów podłoży tj. stropy, ściany piwnic, suteren, posadzki itp.

WRÓĆ
facebook