JĘZYK / LANGUAGE / ЯЗЫК
O firmieAktualnościKontaktSzkoleniaGaleriaPORADNIKZaloguj

Chemik technolog - specjalista ds. produkcji

Od kandydatów oczekujemy:

 • umiejętności/doświadczenia przy produkcji podstawowych farb i tynków
 • wykształcenia chemicznego - specjalizacja - produkcja farb i tynków,
 • samodzielności w działaniu,
 • bardzo dobrej organizacji pracy własnej,
 • kreatywności,
 • wysokich zdolności komunikacyjnych,
 • umiejętności pracy w systemach komputerowych,
 • ogólnej orientacji o rynku branżowym w zagadnieniach związanych z tematyką,
 • gotowości do podnoszenia kwalifikacji w zakresie znajomości rynku branżowego, wiedzy o produktach i systemach Firmy Ecorson.
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 • doświadczenie przy tworzeniu kart technicznych, bezpieczeństwa wytwarzanych produktów,
 • zdolności analitycznych.
 • umiejętność pracy w Zespole, realizacja z precyzją wykonywanych zadań przy procesie produkcji,

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • tworzenie i wdrażanie do produkcji nowych wyrobów (farb, lakierów itp.) na dyspersjach akrylowych, poliuretanowych, epoksydowych,
 • kontrolę jakości surowców i wyrobów gotowych (zgodnie z obowiązującymi normami),
 • nadzór nad procesem produkcji - kontrola międzyoperacyjna,
 • tworzenie kart charakterystyki wyrobów gotowych.
 • archiwizowanie i przechowywanie do analiz próbek wytwarzanych produktów,
 • analizowanie zgłaszanych reklamacji,
 • prowadzenie badań laboratoryjnych i na tej podst. tworzenie kart produktów, charakterystyki, atestów PZH.

Kandydatom oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na etat,
 • Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w zespole profesjonalistów.

CV + list motywacyjny, prosimy kierować na adres mailowy: ania@ecorson.com, spotkanie rekrutacyjne po uprzednim umówieniu telefonicznym

 
Zgłoszenia CV wraz z klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Firmę Ecorson z siedziba w Łodzi dla potrzeb niezbędnych do procesu realizacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dn 29.08.1997 r, o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz 926 z póż. Zm.). Przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawienia.  Firma będzie odpowiadała tylko na wybrane oferty zgłoszone przez kandydatów. Ofert nie zwracamy.

WRÓĆ
facebook