JĘZYK / LANGUAGE / ЯЗЫК
O NÁSZprávyKontaktŠkoleníGalerieNavádětPřihlásit se

Všeobecná pravidla pro aplikaci a natírání

ZÁKLADOVÝ NÁTĚR A SPRÁVNÁ PŘÍPRAVA PODKLADU PRO NATÍRÁNÍ, ZDOBENÍ A OMÍTKOVÁNÍ.

Podklady musí být: stabilní, suché, dobře očištěné a odmaštěné. Před zahájením prací musíme nejdříve ohodnotit jejich stav a provést nezbytné opravy.

I. NA CO DÁVAT POZOR PŘED MALOVÁNÍM ZDÍ - KDYŽ JE PODKLAD NOVÝ:

Cemento-vápenné omítky - natíráme pouze na ustálenou a suchou omítku, po 3-6 týdnech od nanesení, podle podmínek vysychání, nanášíme v pořadí: omítková hmota, základový nátěr, barva nebo jiný druh materiálu.

Sádrokartonové panely - síť na spojích panelů, hmota na vyplňování spár mezi sádrokartonovými panely. Hmotu nanášíme na celý povrch panelů proto, abychom eliminovali barevné odlišnosti a synchronizovali ostatní části s povrchem panelů. Poté po vyschnutí, tedy po uplynutí jednoho a více dní (podle teploty a vlhkosti v místnosti), nanášíme základový nátěr a malujeme.
Pro snížení a vyrovnání savosti podkladu a s tím spojeným zvýšením vydatnosti barev používáme koncentrát základového nátěru MFA Classic - rozředěný v poměru 1:4 s H2O pro barvy a v poměru 1:3 pro omítky.

Není vždy nutné připravovat povrch ze sádrového potěru nebo sádrokartonu. Přímo na cemento-vápennou omítku můžeme totiž navrhnout aplikaci zajímavých dekorativních efektů např.: Beton Art, Beton Marmo, Beton Micro, Přírodní Travertin, Grassmarmo, Muriston Opal, Buciatto E. Díky tomu velmi ušetříme, zkrátíme dobu rekonstrukce a získáme designové zdi.

II. NA CO DÁVAT POZOR PŘED MALOVÁNÍM ZDÍ - KDYŽ JE PODKLAD STARÝ:

zkontrolovat, jestli je pevný a jestli v něm nejsou prohlubně, pokud ano tak doplnit a poté natřít základovým nátěrem. V tomto případě nátěrem MFA Plus, který pronikne hluboko do jeho struktury a zlepší jeho parametry,
pokud se drolí, základový nátěr nemusí vystačit, v tom případě je nutné odstranit staré vrstvy až na pevný podklad, ten obnovit a poté aplikovat základový nátěr MFA Classic,
pokud je místně poškozen působením mikroorganismů (houby, plísně, mech, porost), je nutné nejdříve zjistit příčinu, protože samotné použití fungicidních přípravků do barvy nepomůže. Problém se bude stále vracet. Ze zkušenosti víme, často jsou příčinou konstrukční chyby staveb např. nesprávné okapy, venkovní zabezpečení, těsnění okolo komínů a teras nebo voda z půdy prosakující podél zdi (chybějící nebo poškozená vhodná izolace). Tyto závady je nutné odstranit ještě než přikročíme k malování interiéru. Poté natřeme celek fungicidním přípravkem, omyjeme, osušíme a teprve poté můžeme přikročit k vlastnímu malování,
v případě mastných zdí – musíme očistit až na čistý podklad, navrátit pevnost vrstev a natřít základovým nátěrem MFA Plus,
podklad (barva nebo omítka) se odchlipuje od zdi – musíme ho odstranit, svázat místa, která při poklepání kladívkem vydávají dutý zvuk, a poté očistit podklad drátěným kartáčem a odstranit tak drobné, nepevné fragmenty povrchu. Na místa s úbytky musíme po předchozí aplikaci základového nátěru nanést/doplnit zcela novou omítku,
podklad je rozpraskaný a jsou na něm rýhy – úbytky doplňujeme maltou nebo pružnou hmotou. V případě silně rozpraskaného povrchu je nejlepší, když praskliny pod ostrým úhlem nařízneme a zvětšíme škvíru tak, abychom se dostali až na spojení obou stran podkladu. Poté aplikujeme základový nátěr MFA Plus, a do pružné hmoty vlepíme síť nebo výztuhovou pásku. Poté opět aplikujeme základový nátěr, zasádrujeme a vyrovnáme povrch,
barva se loupe – odstraníme škrabkou, stěrkou nebo drátěným kartáčem. Poté naneseme základový nátěr MFA Classic nebo MFA Plus a zatmelíme úbytky. Po uschnutí přebrousíme smirkovým papírem a opět natřeme základovým nátěrem,
zkoušení trvanlivosti starého nátěru - zda je starý nátěr/vrstvy nutné odstranit, nebo je možné malovat přímo na něj, záleží na množství vrstev a kvalitě použitých barev. Zkoušíme přilnavost stěrkou zejména na místech, kde se ukazují puchýře. Nátěr můžeme vyzkoušet také tak, že postříkáme povrch vodou, zda se nezačne odchlipovat, nebo na zeď nalepit lepící pásku a energicky ji strhnout. Nesmíme zapomenout, že pokud je povrch zdi savý, tak něj byly nepochybně použity nekvalitní barvy a to znamená, že na něj musíme aplikovat základový nátěr,
podklad je natřen lepivým nátěrem – před nanášením nových disperzních barev musí být důkladně omyt, například vodou s šedým mýdlem, a poté osušen,
podklad je vytapetován – nejlépe zjistíme na spojích, zda se po malování tapeta neodlepuje od podkladu. Některá lepidla jsou odolná vůči vodě a v takovém případě nenastane žádný problém. Většina lepidel ale odolná není a my musíme vyzkoušet, zda se tapeta po vyschnutí přilepí zpátky na zeď. Pokud tomu tak není, tapetu musíme zvlhčit vodou nebo přípravkem rozpouštějícím lepidlo – nejdříve tapetu nařízneme, poté na ní natřeme přípravek a necháme působit po dobu doporučenou jeho výrobcem. Abychom odstranili papírovou tapetu, stačí ji namočit teplou vodou s přísadou čistícího prostředku nebo použít zařízení na odlepování vodní párou.
Základový nátěr nanášíme na každý povrch před malováním širokým štětcem/štětkou, protože zdi jsou zpravidla pokryté tmelem nebo jiným podkladem, mohly být dříve broušené a zbytky prachu (často neviditelné), silně oslabují přilnavost dalších vrstev. Široký štětec/štětka způsobuje smíchání těchto zbytků se základovým nátěrem.

Správně nanesený základový nátěr má za úkol:

zmenšit savost podkladu, sjednotit/vyrovnat jeho savost a usnadnit tak nanášení dalších vrstev takovým způsobem, aby nevznikaly skvrny, způsobené proměnlivým vsakováním barvy,
zvýšit vydatnost barvy a stabilizovat, svázat a zlepšit přilnavost dalších vrstev.
Doporučujeme dva profesionální druhy základových nátěrů kompatibilní se všemi druhy barev a omítek:

1. Základový nátěr MFA Classic pro interiér i exteriér na všechny minerální povrchy, cemento-vápenné omítky, beton, vláknitý cement, sádru a tmely, sádrokartonové panely, lité plochy, na nové podklady i na podklady ve fázi renovace/údržby.

2. Základový nátěr MFA Plus s hlubokou penetrací. Neobvykle účinný, novou technologií vyrobený interiérový a exteriérový základový nátěr s velmi hlubokou penetrací, navíc stabilizující podklad. Založený na jemnozrnné vodní disperzi. Tento vzorec umožňuje příslušnou penetraci struktury omítky až do hloubky 10 mm. Toto působení má za účel posílení slabých povrchů zdí a také chrání proti vlhkosti.

Příčina loupání vrstev barvy z povrchu zdí během nebo po malování, může být následující:

použití nevhodné sádry nebo její aplikace po uplynutí použitelnosti,
vrstvy podkladu mohly být natřeny křídovými barvami. Tento druh barvy musí být ze zdi před nanášením vrstvy sádry nebo další barvy důkladně smyt,
nevhodný a nekvalitní základový nátěr, nebo v případě, kdy nebyl vůbec použit,
barvy jsou aplikovány na sypký podklad bez základového nátěru,
použitá stará barva nebyla dobře spojena s vrstvami podkladu a v důsledku nanesení další vrstvy starý podklad zvlhl a během schnutí popraskal. V takovém případě je na loupající se vrstvě vidět, že stará barva, která se olupuje, nemá stabilní podklad, a nová vrstva přitom dobře přiléhá k té původní.
III. PRVKY VYČNÍVAJÍCÍ ZE ZDÍ. JAK SI PORADIT A NA CO DÁVAT POZOR PŘI POUŽITÍ MALÍŘSKÉ PÁSKY:

Před malováním nesmíme zapomenout důkladně připravit i okolní povrchy nastálo přiléhající k natíranému povrchu např.okenní rámy, zárubně, pilíře, které musíme před polepením důkladně očistit. Přišroubované prvky odmontujeme např. kontakty, garnýže, radiátory, podlahové lišty, svícny, lampy, halogeny atd. Barva namalovaná na zeď je i po několika hodinách stále citlivá a nemá ještě plnou přilnavost. Při polepování připraveného povrchu pro malování nesmíme zapomenout, že na trhu je mnoho výrobců pásek a ty tedy mají různou sílu a kvalitu lepení. Správné je používat profesionální pásky, protože mají správnou sílu, přesnost odřezání a nevulkanizují rychle k podkladu. V takovým případech, kdy je koupená páska příliš silná – poškozuje nebo strhává vše až na podklad - ji můžeme snadno oslabit tím, že ji na chvíli přilepíme na zaprášenou plochu, např. na parapet, skříň nebo na jiné místo tam, kde se často neuklízí. Další problém může nastat, kdy se nám na spoj dvou povrchů pod pásku dostávají dvě velmi odlišné barvy. V takovém případě na spoj vrstev na přilepenou pásku nanášíme malé množství akrylu nebo barvy, která je pod páskou. Takovéto odřezky provádíme i na hraně stropu a zdi. Ecorson má barvy a dekorativní hmoty, které mají dokonalé vlastnosti pro ořez barev.

IV. POPIS ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL NANÁŠENÍ. NA KTERÝCH MÍSTECH ZAČÍT, POŘADÍ NANÁŠENÍ MATERIÁLŮ:

Pořadí malování je nejlepší zahájit stropem. Pohodlným nástrojem bude malý nebo úhlový štětec nebo váleček, který můžeme použít na všech těžko přístupných místech. Při natírání zdí platí pravidlo - nejdříve obtížně přístupná místa např. okenní výklenky, rohy, zeď za radiátory, okolo zásuvek atd. Před provedením prací si naplánujte pořadí nanášených barev. Hladké povrchy natíráme jako první, protože na nich hrany barvy vypadají rozhodně lépe. Strukturované vrstvy nanášíme nakonec s ohledem na možnost přesného ohraničení od hladkých ploch, což nám zajistí estetický vzhled celku. Pro zvětšení vydatnosti a lepší efekt malby doporučujeme aby všechny vrstvy nanášeli dva lidé teleskopickým válečkem. Jeden nanáší barvu a druhý ji roztírá. Malování začínáme od okna a postupujeme dovnitř místnosti. První vrstva nátěru musí být nanášena rovnoběžně ke zdi, od které „padá“ do místnosti nejvíce světla a druhá svisle. Pokaždé nanášíme barvu tak, aby se vrstvy navzájem překrývaly a začínáme vždy od rohu. Barvu naneseme v pruzích na danou plochu a okamžitě roztíráme nejlépe druhým válečkem tak, abychom získali rovný a jednolitý povrch. Pro vytvoření jednolitého povrchu bez vad práci provádíme rychle a bez přerušování tak, aby se ještě mokré vrstvy navzájem překrývaly. Velké povrchy se nejlépe natírají velkými kvalitními válečky o délce 25 cm (použití štětce vyžaduje trochu více síly a zkušeností, aby štětec nezanechával nechtěnou strukturu vlasu). Barvu nanášíme a roztíráme rovněž dvěma směry.

Při malování stříkáním - barva je stříkána tryskou skrz malé otvory, umístěné uprostřed (kruhový proud) nebo po stranách (plochý proud) z hlavice pistole. Tímto způsobem je možné získat velmi tenký a rovnoměrný nátěr. Výhodou této metody je rychlost malování a velká úspornost barvy, pokud jsou místnosti velké a malované jednou barvou. Rychlost a přesnost závisí také na druhu zařízení a uzpůsobení barvy trysce. Navrhujeme provést zkoušku na malém kousku zdi dříve, než přikročíme k vlastnímu malování.

Další vrstvu lze nanášet teprve tehdy, když je první suchá, cca 5-8 h podle druhu barvy a teploty/vlhkosti nanášení. Informace o době schnutí a podmínkách jsou uvedeny na obalu každé barvy nebo v technických listech na webových stránkách. Při malování povrchu musí být parametry jako například teplota, vlhkost a průvan optimální, protože to má obrovský význam a bezprostřední vliv na estetiku provedení. Příliš rychlé (při průvanu) nebo příliš dlouhé (nadměrná vlhkost) zasychání může způsobit praskání vrstev.

Na suchý, čistý podklad se základovým nátěrem používáme barvy odpovídající charakteru užití a potřebám. ECORSON doporučuje:

Murillo – interiérová, matová, s nejlepšími technickými parametry,

Eco12 – interiérová, lehce saténová, s nejlepšími technickými parametry,

Fortuna – interiérová, antireflexní, a také na stropy,

Murimal 200 – interiérová, velice kvalitní, nenahraditelná pro natírání velkých povrchů z ekonomických důvodů,

Tifmal – interiérová 2v1 (barva a základový nátěr) vytvořená pro vytížené lidi, na velké povrchy, tam kde je důležitý čas,

Murisil F - exteriérová, naše jediná, ale zato ta nejlepší z dostupných,

Lumicenta Satinato – interiérová, má nás pozitivně překvapit v okamžiku, kdy na ní dopadnou světelné paprsky.

V. SYSTÉM PODKLADU POUŽÍVANÉHO POD DEKORATIVNÍ OMÍTKY A TRADIČNÍ FASÁDOVÉ OMÍTKY:

V případě jemnozrnných dekorativních omítek (drobnějších než 0,6 mm) nebo strukturálních efektů vytvářených dekorativními barvami, používáme pro zvýšení přilnavosti kromě MFA Classic také jemnozrnný křemenný podklad Primer rozředěný cca 20 % vody.

V případě, kdy aplikujeme jako systém podkladu omítky s vyšší zrnitostí (vyšší než 0,6 mm), používáme MFA Classic a omítku Bucciato E rozředěnou cca 40 % vody.

VI. FINÁLNÍ ÚKONY OVLIVŇUJÍCÍ ESTETIKU FINÁLNÍHO EFEKTU PO APLIKACI DEKORATIVNÍCH BAREV NEBO EFEKTŮ:

v případě vápenných výrobků důkladné vyrovnání a vyhlazení rohů obroušením přebytečné hmoty.
důkladné provedení barevného ohraničení u stropu v rozích, pokud na strop nanášíme jinou barvu nebo strukturu.
akrylový nátěr rohů,
použití finálních ochranných a estetických úprav v podobě barev ze série Lumicca (1D a 4D, Antica, Broccato, Base, Gold, Multicolor, Pearl) a zejména Lumicca Incolore, pro použití v exteriéru Silomal,
používání vhodných malířských pásek, které nestrhávají, barva je neprosakuje a které nepoškozují natřené povrchy,
péče o optimální klimatické podmínky během malování,
úklid po provedené práci provádět takovým způsobem, aby se neprášilo a abychom zanechali zákazníkům po sobě investici v ideálním pořádku.
VII. IMPREGNAČNÍ PROSTŘEDEK S HYDROFOBNÍM ÚČINKEM - SILOMAL.

Silomal – interiérový a exteriérový prostředek, zabraňuje pronikání vody do struktury povrchu, které je způsobeno např. různým stupněm kapilární absorpce materiálů, použitých při stavbě, jež má vliv na solné výkvěty a výskyt vápna na fasádě. Impregnační prostředek používáme proto, abychom zvýšili odolnost povrchu proti pronikání vody a pro celkovou ochranu proti vlhkosti. Zajišťuje „dýchání“ povrchu. Je to výjimečně účinný impregnační prostředek pro zabezpečení podkladů různého druhu např. fasád, dlažebních kostek, pískovce, slinutých cihel, které jsou vystaveny působení kyselin v ovzduší a útoku biologických škůdců jako jsou např. bakterie, plísně, chaluhy, řasy, mech, atd. Výtečně také zabezpečuje povrchy vystavené působení vody například v koupelnách, a může rovněž tvořit ochrannou vrstvu na dekorativních omítkách např. travertinu, efektu rzi atd. Hydrofobní nátěr nelze použít na povrch, na kterém se vyskytují prasklinky a štěrbiny větší než 0,3 mm. Před aplikací je nutné všechny praskliny vyplnit pružnou hmotou.Impregnace zdí - cihlová zeď je velice citlivá na podmínky počasí, pohlcuje vlhkost a ztrácí trvanlivost v důsledku větrání. Použitím impregnačního prostředku Silomal podporujeme trvanlivost cihlového povrchu bez ztráty jeho barevných vlastností. Výrobek je určen zejména pro údržbu zdí v historických stavbách,

VIII. OCHRANA PROTI PRŮSAKŮM - ELASTOREN

Pružný nátěr určený pro zabezpečení střech, stropů, základů, fasád atd. Výrobek ve vodní disperzi. Po zaschnutí vytváří vodotěsnou vrstvu odolnou proti UV záření. Elastoren je tekutina a proto snadno proniká do struktury a vytváří účinnou izolační vrstvu. S ohledem na dokonalé vlastnosti se používá pro ochranu a údržbu mnoha druhů podkladu např. stropy sklepů, suterény, podlahy atd.

ZPĚT
facebook