JĘZYK / LANGUAGE / ЯЗЫК
O NÁSZprávyKontaktŠkoleníGalerieNavádětPřihlásit se

EPOXON TRANSPARENT

Lak + tvrdidlo

Dvousložkový transparentní lak, saténový, vytvořený pro ochranu a zabezpečení povrchů: betonových, dekorativních efektů, travertinu a vápenných omítek na zdech, podlahách vytvořených zejména v systému z dekorativní omítky Beton Marmo, používá se přímo na savý podklad ve 2-3 vrstvách. Dekorace pokryté lakem jsou zabezpečené proti trvalému znečištění, odolné vůči otěru díky obsahu porcelánu, zanechává saténový povlak.


Příklady použití

  • přímo na savé podklady (bez Lumicc incolore) minimálně 2-3 vrstvy,
  • doporučujeme na vápenné omítky všeho druhu, tedy všechny výrobky z rodiny: Calce Marmorino, Beton Art, Micro, Marmo, Travertino,
  • do interiérů na místech zvláště vystavených znečištění např. kuchyně, koupelny, prádelny, kotelny atd., za účelem lepšího zabezpečení povrchu,
  • byty a soukromé domy a veřejné objekty,
  • nejčastěji používaný na podlahy v systému s betonem - Beton Marmo,
  • kompletní odolnost a tvrdost povlaku je docílena 7 dní po aplikaci, v optimálních podmínkách prostředí +18°C až + 25°C a při vlhkosti cca 65%.

EPOXON TRANSPARENT se skládá z: laku na bázi epoxidových pryskyřic a tvrdidla (souprava obsahuje 2 části). Použitelnost po smíchání výše uvedených složek je do 1 hodin, přesto že lak vzhledově ani zápachem nebude vykazovat odlišnosti, nesmí být poté použit protože ztrácí svoje vlastnosti.

Poměr míchání/spojování je: 100 jednotek Epoxon Transparent na 25 jednotek tvrdidla

Všeobecná pravidla nanášení

Danou práci je nutné začít i dokončit z jedné šarže výrobku se stejným výrobním číslem, protože se mohou vyskytovat nepatrné rozdíly v základu, které lehce ovlivňují efekt i konečnou barvu. Návod pro provádění práce profesionálním způsobem je založen na dodržování základních pravidel hygieny a bezpečnosti práce a pokynech uvedených v technických listech, systému nanášení, přizpůsobení práce aktuálním podmínkám (teplotě, vlhkosti, průvanu atd.) a také správné přípravě podkladu.

Než zahájíme malování, velice důležité je ohodnocení technického stavu podkladu a dodržení pokynů pro jeho správnou přípravu. Povrchy musí být: pevné, suché, dobře očištěné, prohlubně předem zarovnané, a pokud je to nutné, zbaveny plísně. Povinně odstraňujeme také prach, usazující se na povrchu a vytvářející postupem času špinavé a mastné skvrny. Pokud se ukáže, že povrch určený pro malování nesplňuje požadované podmínky, je nutné nejdříve mechanicky odstranit staré vrstvy barvy, které musí být jinak dobře a pevně spojeny s podkladem a vydržet nanesení nové povrchové vrstvy. V případě provádění práce na minerálních strukturách, nikdy dříve nenatíraných, je nutné se ujistit, že jsou čisté a nevyskytují se u nich jiné závady (např. Nové omítky natíráme po cca 3 - 4 týdnech ustálení nebo po době uvedené výrobcem dané: omítky, sádry, tmelu atd).

Pro získání rovného a jednolitého povrchu na dané ploše doporučujeme, aby nátěr prováděl jeden člověk s pomocí jedněch nástrojů najednou (bez přerušení), pro jednu vrstvu tak, aby bylo zajištěno kontinuální mokré pokrytí celé zdi.

Dosažený, uspokojující konečný efekt ve velké míře záleží na schopnostech realizátora, použitém pracovním nástroji, a také na množství nanášeného výrobku. Z tohoto důvodu jsou zde uvedené vydatnosti, vzorky a jiné parametry orientační a náhledové, spočítané a provedené na základě mnohaletých zkušeností a také výzkumu, při zachování optimálních atmosférických podmínek cca +23°C a vlhkosti cca 65%, v jiných podmínkách se mohou parametry změnit. S ohledem na obrovskou různorodost podkladů a podmínek panujících během nanášení, je nutné ověření výrobku a jeho účinnosti provedením testu na konkrétním případu v konkrétních podmínkách.

Pokud je nutné daný povrch umýt, provádějte tento úkon na celé ploše, táhlými pohyby s pomocí stejných nástrojů a tekutin. Nástroje je po skončení práce nutné okamžitě umýt vodou. ECORSON nenese odpovědnost za použití výrobku v rozporu s jeho určením nebo pravidly, a také v případech, kdy je používán mimo naši kontrolu.

KalkulačkaHygienické atestyBezpečnostní listTechnický listZPĚT

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Doba schnutí: další vrstva: 20 - 48h,
malá pěší provoz po 24 hodinách,
úplný odpor po 7 dnech
Počet vrstev: 2 - 3(pro savé podklady)
Barvy: bezbarvý produkt
Balení: Lak (3KG/ 5KG/ 15KG)
tvrdidlo (0,78KG/ 1,3KG/ 3,9KG)
Skladování: +5oC - +25oC
Teplota při aplikaci: +10oC - +25oC
Spotřeba: ok.15m2/kg na vrstvu
Použití: v interiéru
Aplikace: váleček, štětec
Ředění: Na první vrstvě 0-10%,
na druhé vrstvě připraveno k použití
Vhodnost po smíchání: max. 1h
Kód celního sazebníku:
Zużycie: ok.0,06 kg/m2 na vrstvu

błąd w pytaniu