JĘZYK / LANGUAGE / ЯЗЫК
O NÁSZprávyKontaktŠkoleníGalerieNavádětPřihlásit se

ECOMO - TMEL


Tmelová barva, připravená k použití, lze jí vyhlazovat všechny druhy povrchu zdí a stropů v interiéru. Umožňuje získat ideálně hladký povrch bez potřeby základového nátěru před malováním. Ecomo lze používat přímo pro vyrovnání nerovných povrchů, na saténových, latexových, matových a dalších barvách. Po zaschnutí se snadno brousí a zachovává si výborné parametry trvanlivosti. Zajišťuje lepší krytí dalších vrstev nátěru, jeho hmota může být barvena na různé pastelové barvy, přizpůsobené odstínu barvy, tedy finálnímu nátěru zdí, což do značné míry usnadňuje práci a krytí podkladu. Po rozředění cca 10% vody ho lze také natírat. Výrobek šetrný k životnímu prostředí.

Příklady použití
Je to výrobek připravený k použití pro účely vyrovnávání různých nerovností povrchu v interiéru např. takových jako: sádrové plochy, latexové barvy, sádrokartonové panely, cemento-vápenné omítky, beton atd. Na zdech, stropech, rustikách, různých zástavbách atd. Můžeme ho nanášet i ve více vrstvách. S ohledem na své výhody doporučujeme v bytovém stavebnictví (domy, obytné bloky, byty) a ve veřejných prostorách např. vzdělávací instituce: školy, školky, jesle, zdravotnictví: nemocnice, čekárny, domovy důchodců, lázně, studia biologické regenerace, v průmyslu, kancelářích, prostorách pro zpracování a skladování potravin atd.).

Vlastnosti/Výhody

 • vysoká vydatnost,
 • urychluje práci,
 • propouští páru,
 • dobře vyrovnává povrch,
 • možnost nanášení stěrkou a natírání,
 • lze barvit - pastelové barvy,
 • rozředěný se hodí pro natírání,
 • možnost používat ve více vrstvách,
 • zajišťuje lepší krytí následných vrstev,
 • dobrá přilnavost na podklady různého druhu,
 • po jeho použití není nutný základový nátěr.

Barvy/Výběr/Pravidla

Při výběru barvy daného výrobku pro konkrétní prostor je nutné brát v potaz řadu skutečností, které mají vliv na to, jak bude přijímána, na zachování estetiky, a především vliv na naši náladu. Vzorníky a katalogy dostupné na trhu jsou pouze náhledovým dokumentem. Často je to jen fotografie barvy na papíře jedné kvality (lesklým nebo matovým) a nemají nic společného se skutečným vnímáním barvy po natření. ECORSON vytváří pro vlastní potřebu originální barevné a strukturální vzorky jednotlivých výrobků tak, aby je věrně zobrazil a usnadnil tak výběr. Přesto je ale nutné mít na vědomí, že malé, hotové barvy nebo struktury ve vzornících se mohou v konkrétním prostoru lehce opticky odlišovat. Proto v případě, kdy to nedokážeme vycítit, doporučujeme provést větší zkoušku nebo najmout projektanta či realizátora, aby pro nás vytvořili individuální a nejsprávnější výběr. Nesmíme zapomenout, že barva na malém vzorku (i originálním) může ve skutečnosti vypadat jinak na velké ploše, což ovlivňuje mnoho aspektů např.: jiné barvy - často převažující v místnosti (např. barevný nádech skel v oknech, podlaha, nábytek atd.), nasvícení, denní doba, světová strana, druh umělého osvětlení (teplé nebo studené, soustředěné nebo rozptýlené) a jeho rozmístění. Stejné ovlivňování dojmu máme při výběru barev a malování v exteriéru, kde na nás působí ještě další vlivy a blízkost přírody. Toto vše dodává zdem barvy, tóny a odstíny (a naopak), navzájem se prolíná, vytváří barevné koláže, velmi často úžasné a je velice důležité při výběru barvy než přikročíme ke konečnému rozhodnutí. Největší vliv na to, jak vidíme danou barvu, má světlo. Doporučujeme rovněž nepoužívat 2 různé barvy nebo výrobky v rozích. Barva by měla být ohraničena pevným rozhraním. Přejeme úspěšnou zábavu s barvami a strukturami, které mohou v našem interiéru skutečně změnit velice mnoho např. opticky: zvětšit, zmenšit, přiblížit, oddálit, ohřát, dodat útulnost nebo ochladit či přidat svěžest. Barvou a strukturou můžeme vyvolat očekávanou náladu, ovlivnit rozpoložení. Tato činnost je naší vášní a proto toužíme se s vámi o ni podělit. Tým ECORSON.

 

Všeobecná pravidla nanášení

Danou práci je nutné začít i dokončit z jedné šarže výrobku se stejným výrobním číslem, protože se mohou vyskytovat nepatrné rozdíly v základu, které lehce ovlivňují efekt i konečnou barvu. Návod pro provádění práce profesionálním způsobem je založen na dodržování základních pravidel hygieny a bezpečnosti práce a pokynech uvedených v technických listech, systému nanášení, přizpůsobení práce aktuálním podmínkám (teplotě, vlhkosti, průvanu atd.) a také správné přípravě podkladu.

Než zahájíme malování, velice důležité je ohodnocení technického stavu podkladu a dodržení pokynů pro jeho správnou přípravu. Povrchy musí být: pevné, suché, dobře očištěné, prohlubně předem zarovnané, a pokud je to nutné, zbaveny plísně. Povinně odstraňujeme také prach, usazující se na povrchu a vytvářející postupem času špinavé a mastné skvrny. Pokud se ukáže, že povrch určený pro malování nesplňuje požadované podmínky, je nutné nejdříve mechanicky odstranit staré vrstvy barvy, které musí být jinak dobře a pevně spojeny s podkladem a vydržet nanesení nové povrchové vrstvy. V případě provádění práce na minerálních strukturách, nikdy dříve nenatíraných, je nutné se ujistit, že jsou čisté a nevyskytují se u nich jiné závady (např. nové omítky natíráme po cca 3 - 4 týdnech ustálení nebo po době uvedené výrobcem dané: omítky, sádry, tmelu atd.).

Pro získání rovného a jednolitého povrchu na dané ploše doporučujeme, aby nátěr prováděl jeden člověk s pomocí jedněch nástrojů najednou bez přerušení, pro jednu vrstvu tak, aby bylo zajištěno kontinuální mokré pokrytí celé zdi.

Dosažený, uspokojující konečný efekt ve velké míře záleží na schopnostech realizátora, použitém pracovním nástroji, a také na množství nanášeného výrobku. Z tohoto důvodu jsou zde uvedené vydatnosti, vzorky a jiné parametry orientační a náhledové, spočítané a provedené na základě mnohaletých zkušeností a také výzkumu, při zachování optimálních atmosférických podmínek cca +23°C a vlhkosti cca 65%, v jiných podmínkách se mohou parametry změnit. S ohledem na obrovskou různorodost podkladů a podmínek panujících během nanášení, je nutné ověření výrobku a jeho účinnosti provedením testu na konkrétním případu v konkrétních podmínkách.

Pokud je nutné daný povrch umýt, provádějte tento úkon na celé ploše, táhlými pohyby s pomocí stejných nástrojů a tekutin. Nástroje je po skončení práce nutné okamžitě umýt vodou. ECORSON nenese odpovědnost za použití výrobku v rozporu s jeho určením nebo pravidly, a také v případech, kdy je používán mimo naši kontrolu.

 1. Paleta barev
  • ECORSON AP OFF WHITE
  • ECORSON AP PASTELLO
KalkulačkaHygienické atestyBezpečnostní listZPĚT

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Doba schnutí: další vrstva po 3 hodinách
plný odpor po 28 dnech
Počet vrstev: 2
Barvy: podle šablony Ecorson AP (AP OF WHITE, AP PASTELLO)
Balení: 1KG/ 3KG/ 5KG/ 20KG
Skladování: +5oC - +30oC
Teplota při aplikaci: +10oC - +30oC
Spotřeba: 8-10m2/kg
Použití: v interiéru
Báze: bianco
Aplikace: stěrka, váleček
Ředění: připraveno k použití nebo 0-10%
Kód celního sazebníku:
Zużycie: 0,1-0,125 kg/m2

błąd w pytaniu