JĘZYK / LANGUAGE / ЯЗЫК
O NÁSZprávyKontaktŠkoleníGalerieNavádětPřihlásit se

PRIMER E

Křemenný základový nátěr

Křemenný základový nátěr, založený na bázi dvou vodních akrylových disperzí, díky tomu zajišťuje trvanlivý efekt svazování jednotlivých částic. Speciálně tříděný obsah plnidel vytváří saténový povlak, což usnadňuje aplikaci barev a jiných hmot založených na akrylové disperzi. Dobře se váže na podklady různého druhu, zvyšuje přilnavost a zesiluje podklad, proniká do hloubky struktury a izoluje, kompatibilní se všemi druhy vodních barev.

Vlastnosti/Výhody

  • má dobrou přilnavost na různé druhy podkladu,
  • zvyšuje přilnavost a zesiluje podklad,
  • proniká hluboko do struktury a izoluje,
  • kompatibilní se všemi druhy vodových barev.

Všeobecná pravidla nanášení

Danou práci je nutné začít i dokončit z jedné šarže výrobku se stejným výrobním číslem, protože se mohou vyskytovat nepatrné rozdíly v základu, které lehce ovlivňují efekt i konečnou barvu. Návod pro provádění práce profesionálním způsobem je založen na dodržování základních pravidel hygieny a bezpečnosti práce a pokynech uvedených v technických listech, systému nanášení, přizpůsobení práce aktuálním podmínkám (teplotě, vlhkosti, průvanu atd.) a také správné přípravě podkladu.

Než zahájíme malování, velice důležité je ohodnocení technického stavu podkladu a dodržení pokynů pro jeho správnou přípravu. Povrchy musí být: pevné, suché, dobře očištěné, prohlubně předem zarovnané, a pokud je to nutné, zbaveny plísně. Povinně odstraňujeme také prach, usazující se na povrchu a vytvářející postupem času špinavé a mastné skvrny. Pokud se ukáže, že povrch určený pro malování nesplňuje požadované podmínky, je nutné nejdříve mechanicky odstranit staré vrstvy barvy, které musí být jinak dobře a pevně spojeny s podkladem a vydržet nanesení nové povrchové vrstvy. V případě provádění práce na minerálních strukturách, nikdy dříve nenatíraných, je nutné se ujistit, že jsou čisté a nevyskytují se u nich jiné závady (např. Nové omítky natíráme po cca 3 - 4 týdnech ustálení nebo po době uvedené výrobcem dané: omítky, sádry, tmelu atd).

Pro získání rovného a jednolitého povrchu na dané ploše doporučujeme, aby nátěr prováděl jeden člověk s pomocí jedněch nástrojů najednou (bez přerušení), pro jednu vrstvu tak, aby bylo zajištěno kontinuální mokré pokrytí celé zdi.

Dosažený, uspokojující konečný efekt ve velké míře záleží na schopnostech realizátora, použitém pracovním nástroji, a také na množství nanášeného výrobku. Z tohoto důvodu jsou zde uvedené vydatnosti, vzorky a jiné parametry orientační a náhledové, spočítané a provedené na základě mnohaletých zkušeností a také výzkumu, při zachování optimálních atmosférických podmínek cca +23°C a vlhkost cca 65%, v jiných podmínkách se mohou parametry změnit. S ohledem na obrovskou různorodost podkladů a podmínek panujících během nanášení, je nutné ověření výrobku a jeho účinnosti provedením testu na konkrétním případu v konkrétních podmínkách.

Pokud je nutné daný povrch umýt, provádějte tento úkon na celé ploše, táhlými pohyby s pomocí stejných nástrojů a tekutin. Nástroje je po skončení práce nutné okamžitě umýt vodou. ECORSON nenese odpovědnost za použití výrobku v rozporu s jeho určením nebo pravidly, a také v případech, kdy je používán mimo naši kontrolu.

KalkulačkaHygienické atestyBezpečnostní listZPĚT

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Doba schnutí: 5-8h
Počet vrstev: 1
Barvy: bílý, bezbarvý produkt
Balení: 1KG/ 3KG/ 5KG/ 20KG
Skladování: +5oC - +30oC
Teplota při aplikaci: +10oC - +30oC
Použití: v interiéru i v exteriéru
Spotřeba: 7-8m2/kg na vrstvu
Aplikace: váleček, štětec, nástřik
Ředění: 10-20%
Kód celního sazebníku: 32091000
Zużycie: 0,125-0,14 kg/m2 na vrstvu

błąd w pytaniu